Tagalog

Humanap ng impormasyon at mga mapagkukunan sa wikang Tagalog mula sa Ministri para sa mga Etnikong Komunidad (Ministry for Ethnic Communities).

 • Ang Bagyong Gabrielle at suporta sa pagbaha sa Auckland
  Hanapin ang impormasyon tungkol sa makukuhang suporta para sa mga taong naapektuhan ng matitinding panahon na nangyari kamakailan.
  Alamin ang higit pa
 • Mga video na pangkalusugan para sa mga etnikong komunidad
  Gumawa kami ng serye ng nagbibigay-kaalaman na animated video para sa ating mga etnikong komunidad tungkol sa isang hanay ng mga paksang pangkalusugan
  Panoorin dito ang mga video
 • Suporta sa wika kapag tumatawag sa mga serbisyo ng pamahalaan
  Kung tumatawag ka sa isang ahensya ng pamahalaan at kailangan mo ng tulong sa wika, humiling ka ng interpreter. Alamin ang higit pa tungkol sa serbisy
  Alamin ang higit pa

 • Impormasyon mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan
  Humanap ng pangunahing impormasyon na nakasalin sa wika mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga serbisyong pa
  Alamin ang higit pa
 • Ang Ethnic Communities Development Fund
  Ang Ministry for Ethnic Communities ay may pondo para ang mga organisasyong pangkomunidad ay makasuporta sa lipunan.
  Learn more
 • Mga poster at mapagkukunan
  Maghanap at mag-download ng mga poster at mapagkukunan sa wikang Tagalog na nilikha ng Ministri para sa mga Etnikong Komunidad.
  Alamin ang higit pa

Last modified: