Mga poster at mapagkukunan Posters and resources

Maghanap at mag-download ng mga poster at mapagkukunan sa wikang Tagalog na nilikha ng Ministri para sa mga Etnikong Komunidad.

Mga posters para sa lugar ng trabaho | Posters for the workplace

Gumawa kami ng mga paskil, poster at tarheta (label) sa iba't ibang wika na maaaring ilagay sa paligid ng mga lugar ng trabaho, na mas magpapakita ng mga wika at gagawing normal ang paggamit ng mga ito sa pang-araw-araw na konteksto.

I-download ang mga poster na ito

Suporta sa wika kapag tumatawag sa mga serbisyo ng pamahalaan | Language support when calling government services

Kung tumatawag ka sa isang ahensya ng pamahalaan at kailangan mo ng tulong sa wika, humiling ka ng interpreter.

Suporta sa wika kapag tumatawag sa mga serbisyo ng pamahalaan | Language support when calling government services

Humiling ng interpreter | Ask for an interpreter

Last modified: