ภาษาไทย Thai

ค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมูลจากกระทรวงเพื่อชุมชนชาติพันธุ์ในภาษาไทย

เราเป็นใคร Who we are

 • เกี่ยวกับเรา | About us
  กระทรวงชุมชนชาติพันธุ์เป็นหัวหน้าที่ปรึกษาของรัฐบาลเกี่ยวกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์และการไม่แบ่งแยกในสังคมนิวซีแลนด์
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ชุมชนของเรา | Our communities
  ชุมชนชาติพันธุ์ของ Aotearoa New Zealand เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ โดยแสดงชาติพันธุ์ต่างๆ กว่า 200 ชาติพันธุ์ที่พูดภาษาต่างๆ กว่า 160 ภ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เงินทุน | Funding
  ECDF มีเงินทุน 4.2 ล้านดอลล่าร์ต่อปีสำหรับโครงการต่างๆ สำหรับชุมชน ซึ่งควรสอดคล้องกับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกระทรวงเพื่อสนับสนุนชุมชนชาติพันธุ์ พ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลและบริการภาครัฐ Government information and services

 • พายุไซโคลน Gabrielle และความช่วยเหลือสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใน Auckland | Cyclone Gabrielle and Auckl
  หาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงล่าสุด
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ความช่วยเหลือด้านภาษาเมื่อโทรติดต่อรับบริการของรัฐ | Language support when calling government servic
  เมื่อคุณโทรหาหน่วยงานของรัฐและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา โปรดขอให้เจ้าหน้าที่จัดหาล่ามแปลให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้และดาวน์โหลดใบปลิวเพ
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิดีโอ Videos

 • เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา | Emergencies can happen anytime, anywhere
  กระทรวงชุมชนชาติพันธุ์และสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมมือกันสร้างวิดีโอชุดนี้เพื่อให้ชุมชนของเราทราบว่าต้องทําอะไรเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกรณีภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน และจะรับมือกับสถานการณ์นั้นๆ อย่างไรเมื่อเกิดขึ้น
  รับชมวิดีโอที่นี่
 • วิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ | Health videos for ethnic communities
  วิดีโอแอนิเมชั่นสุขภาพของเราครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงโรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน สุขภาพจิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ
  รับชมวิดีโอที่นี่
 • กองทุนพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ | Ethnic Communities Development Fund
  ดูวิดีโอนี้เกี่ยวกับวิธีการสมัครขอรับเงินทุน
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Posters

โปสเตอร์และทรัพยากร Posters and resources

ค้นหาและดาวน์โหลดโปสเตอร์และแหล่งข้อมูลในภาษาไทยที่จัดทำโดยกระทรวงเพื่อชุมชนชาติพันธุ์

Last modified: