ગુજરાતી Gujarati

મિનિસ્ટ્રી ફોર એથનિક કોમ્યુનિટીઝ પાસેથી ગુજરાતી માં માહિતી અને સંસાધનો શોધો.

અમે કોણ છીએ Who we are

 • અમારા વિશે | About us
  વંશીય સમુદાયો માટેનું મંત્રાલય એ વંશીય વિવિધતા અને ન્યુઝીલેન્ડના સમાજમાં સમાવેશ પર સરકારનું મુખ્ય સલાહકાર છે.
  વધુ જાણો
 • અમારા સમુદાયો | Our communities
  એઓટેરોઆ ન્યુઝીલેન્ડના વંશીય સમુદાયો અદ્ભુત રીતે વૈવિધ્યસભર જૂથ છે, જે 200 થી વધુ જાતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને 160 થી વધુ ભાષાઓ બોલે છે.
  વધુ જાણો
 • ભંડોળ | Funding
  ECDF પાસે સામુદાયિક પ્રોજેક્ટ માટે વાર્ષિક $4.2 મિલિયન ઉપલબ્ધ છે. તેઓ વંશીય સમુદાયોને ટેકો આપવા, તેમની કુશળતા વિકસાવવા, સંસ્કૃતિની ઉજવણી કરવા અને સમાજ
  વધુ જાણો

સરકારી માહિતી અને સેવાઓ Government information and services

 • ચક્રવાત ગેબ્રિયલ અને ઓકલેન્ડ પૂરને સમર્થન | Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support
  તાજેતરની ગંભીર હવામાન ઘટનાઓથી પ્રભાવિત લોકો માટે ઉપલબ્ધ સમર્થન વિશે માહિતી મેળવો.
  વધુ જાણો
 • સરકારી સેવાઓને કૉલ કરતી વખતે ભાષાકીય સહાય | Language support when calling government services
  જો તમે કોઈ સરકારી એજન્સીને કૉલ કરો છો અને તમારે ભાષાકીય સહાયની જરૂર હોય તો, દુભાષિયાની માંગણી કરો. આ સેવા વિશે વધુ જાણો અને તમારા સમુદાય સાથે શેર કરવા
  વધુ જાણો

વિડિઓઝ Videos

 • કટોકટી ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં સર્જાઈ શકે છે | Emergencies can happen anytime, anywhere
  વંશીય સમુદાયો માટેનું મંત્રાલય અને રાષ્ટ્રીય કટોકટી વ્યવસ્થાપન એજન્સી વિડિયોની આ શ્રેણી બનાવવા માટે સાથે મળીને કામ કર્યું છે, તેથી આપણા સમુદાયો જાણે છે કે વિવિધ આપત્તિ અને કટોકટી માટે તૈયારી કરવી, અને જ્યારે તે સર્જાય છે ત્યારે કેવી રીતે પ્રતિભાવ આપવા શું
  અહીં વીડિયો જુઓ
 • વંશીય સમુદાયો માટે આરોગ્ય વિડિયો | Health videos for ethnic communities
  અમારા એનિમેટેડ હેલ્થ વિડિયોમાં ઓરી, ગાલપચોળિયા અને રુબેલા, માનસિક આરોગ્ય, ડાયાબિટીસ અને હૃદયરોગ સહિતના વિવિધ વિષયોને આવરી લેવામાં આવ્યા છે.
  અહીં વીડિયો જુઓ
 • એથનિક કૉમ્યુનિટીઝ ડેવલપમેન્ટ ફંડ | Ethnic Communities Development Fund
  ભંડોળ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે માટે આ વિડિઓ જુઓ.
  વધુ જાણો
Posters

પોસ્ટર્સ અને સંશાધનો Posters and resources

મિનિસ્ટ્રી ફોર એથનિક કોમ્યુનિટીઝ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા પોસ્ટર્સ અને સંસાધનોને [ગુજરાતી] માં શોધો અને ડાઉનલોડ કરો.

Last modified: