Af-Soomaali Somali

Ka raadi macluumaadka iyo illo Wasaarada Bulshooyinka Qowmiyadaha oo Soomaali.

Yaanu nahay Who we are

 • Nagu saabsan | About us
  Wasaaradda Bulshooyinka Qowmiyadaha waa lataliyaha ugu sarreeya ee dowladda ee kala duwanaanshaha qowmiyadeed iyo ka mid noqoshada bulshada New Zealan
  Wax badan ka ogow
 • Bulshooyinkeena | Our communities
  Bulshooyinka Aotearoa New Zealand waa koox aad u kala duwan, oo ka dhigan in ka badan 200 oo qowmiyadood waxayna ku hadlaan in ka badan 160 luqadood.
  Wax badan ka ogow
 • Maalgelinta | Funding
  ECDF waxay leedahay $4.2 milyan sanadkii diyaar u ah mashaariicda bulshada. Waa inay la jaanqaadaan qorshayaasha istiraatijiyadeed ee Wasaaradda si ay
  Wax badan ka ogow

Macluumaadka iyo adeegyada dowladda Government information and services

 • Duufaanta Gabrielle iyo taageerada fatahaada Auckland | Cyclone Gabrielle and Auckland flooding supp
  Raadi macluumaad ku saabsan taageerada loo heli karo dadka ay saameysay dhacdooyinka cimilada daran ee hadda.
  Wax badan ka ogow
 • Taageerada luuqada markii aad soo waceysid adeegyada dowladda | Language support when calling govern
  Haddii aad soo waceysid hay'ada dowladda oo aad u baahantahay caawin luuqad, weydiiso turjubaan. Ka ogow wax badan oo ku saabsan adeegaan oo dajiso bu
  Wax badan ka ogow

Muuqaalo Videos

 • Xaaladdaha degdeg ah ayaa dhici kara waqti walba, meelwalba | Emergencies can happen anytime, anywhere
  Wasaradda Qowmiyadda Bulshooyinka iyo Wakaaladda Maareynta Xaaladda Degdeg ah ee Qaranka waxay si wada jir ah uga shaqayeen inay abuuraan fiidiyowdaan taxanaha ah, Sidaa darteed bulshooyinkeena waa inay ogaadaan waxa la sameeynayo si loogu diyaargaroobo m
  Ka daawo muuqaalka halkaan
 • Muuqaalada caafimaadka ee bulshooyinka qowmiyadaha | Health videos for ethnic communities
  Fiidiyowyadeena caafimaadka ee la sawiro waxay ka hadlaan mowduucyo kala duwan, oo ay ku jiraan Cudurka Jadeecada, Qaamo-qashiirta iyo Jadeeco jarmalka, caafimaadka maskaxda, sonkorowga iyo cudurada wadnaha.
  Ka daawo muuqaalka halkaan
 • Maalgelinta Hormarinta Qowmiyada Bulshada | Ethnic Communities Development Fund
  Daawo muuqaalkan sida loo codsado maalgelin.
  Wax badan ka ogow
Posters

Warqaddaha waaweyn iyo ilaha Posters and resources

Raadi oo ku dajiso waraaqaha iyo illaha af Soomaali oo ay sameysay Wasaarada Bulshooyinka Qowmiyadaha.

Last modified: