Ang ating mga komunidad Our communities

Ang mga etnikong komunidad ng Aotearoa New Zealand ay isang grupong magkakaiba-iba, na kumakatawan sa mahigit 200 etnisidad at nagsasalita ng mahigit 160 wika.

Ang mga etnikong komunidad ay kinabibilangan ng sinumang kinikilala ang sarili bilang:

  • Aprikano
  • Asyano
  • Kontinental Europeo
  • Latin-Amerikano
  • Taga-Middle East (Middle Eastern).

Kabilang dito ang mga dating refugee, asylum seeker, bago at pansamantalang migrante, pangmatagalang naninirahan, at marami nang henerasyon na taga-New Zealand.

Alamin ang tungkol sa mga etnikong komunidad ng New Zealand

Humanap ng mga organisasyong pangkomunidad

Last modified: