தமிழ் Tamil

இன சமூகங்களுக்கான அமைச்சகத்திடமிருந்து தகவல்களையும் மற்றும் வளங்களையும் தமிழ் மொழியில் கண்டறியுங்கள்.

நாங்கள் யார் Who we are

 • எங்களை பற்றி | About us
  இன சமூகங்களுக்கான அமைச்சகம் ஆனது நியூசிலாந்து சமூகத்தில் இன பன்முகத்தன்மை மற்றும் உட்சேர்ப்பு ஆகியவற்றின் மீது அரசாங்கத்திற்கு ஆலோசனை வழங்கும் தலைமை ஆ
  மேலும் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்
 • நமது சமூகங்கள் | Our communities
  ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்தின் வம்சாவளி சமூகங்கள் 200 க்கும் மேற்பட்ட இனங்கள் கொண்ட மற்றும் 160 க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளைப் பேசும் நம்பமுடியாத அளவு பரந்துபட்ட
  மேலும் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்
 • நிதியுதவி | Funding
  ECDF ஒவ்வொரு ஆண்டும் $4.2 மில்லியன் தொகையை சமூக திட்டங்களுக்கு வழங்குகிறது. இன சமூகங்களை ஆதரிப்பதற்கும், அவர்களின் திறமைகளை வளர்ப்பதற்கும், கலாச்சாரத்
  மேலும் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்

அரசாங்க தகவல் மற்றும் சேவைகள் Government information and services

 • கேப்ரியேல் புயல் மற்றும் ஆக்லாந்து வெள்ள நிவாரணம் | Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support
  சமீபத்திய கடுமையான வானிலை நிகழ்வுகளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கிடைக்கும் ஆதரவு பற்றிய தகவலைக் கண்டறியவும்.
  மேலும் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்
 • அரசாங்க சேவைகளை அழைக்கும் போது மொழி ஆதரவு | Language support when calling government services
  நீங்கள் ஒரு அரசாங்க ஏஜென்சியை அழைக்கும்போது உங்களுக்கு மொழி ஆதரவு தேவைப்பட்டால் ஒரு interpreter ஐ (இன்டெர்பிரெட்டரை) கேளுங்கள். இந்த சேவையை பற்றி மேலு
  மேலும் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்

காணொளிகள் Videos

 • இன சமூகங்களுக்கான சுகாதார காணொளிகள் | Health videos for ethnic communities
  நமது இன சமூகங்களுக்காக நாங்கள் தகவல் செறிந்த அனிமேஷன் கொண்ட காணொளி தொடரை உருவாக்கியுள்ளோம். இவை பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆரோக்கியம், தடுப்பூசி திட்டங்கள
  காணொளிகளை இங்கே காணுங்கள்
 • இந்த வம்சாவளி சமூகங்கள் மேம்பாட்டு நிதி | Ethnic Communities Development Fund
  நிதியுதவிக்கு எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது என்பது குறித்த காணொளியை பாருங்கள்.
  மேலும் அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்
Posters

சுவரொட்டிகள் மற்றும் வளங்கள் Posters and resources

இன சமூகங்களுக்கான அமைச்சகத்தினால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள சுவரொட்டிகள் மற்றும் வளங்களை கண்டறிந்து [தமிழ்] மொழியில் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள்.

Last modified: