இன சமூகங்களுக்கான சுகாதார காணொளிகள் Health videos for ethnic communities

அனிமேஷன் நிறைந்த எங்கள் சுகாதார காணொளிகள் தட்டம்மை, புட்டாளம்மை மற்றும் ரூபெல்லா, மனநலம், நீரிழிவு மற்றும் இதய நோய்கள் உள்ளிட்ட பல தலைப்புகளை உள்ளடக்கியது.

தட்டம்மை, புட்டாளம்மை மற்றும் ரூபெல்லா Measles, Mumps and Rubella

 • தட்டம்மை என்றால் என்ன? | What is measles?
  தட்டம்மை என்பது தீவிரமான உடல்நலக்குறைவை ஏற்படுத்தும் ஒரு வைரஸ் நோயாகும். உங்களுக்கு தட்டம்மை நோய் தொற்று மற்றும் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது எ
 • தட்டம்மை நோயிலிருந்து உங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ளுதல் | Protecting yourself against measles
  தட்டம்மைக்கு எதிரான உங்கள் சிறந்த பாதுகாப்பானது தடுப்பூசி பெற்றுக்கொள்வதேயாகும். MMR தடுப்பூசி பற்றி மற்றும் எப்படி, எப்போது, எங்கு நோய்த்தடுப்பு பெறு
 • தவறான தகவல் | Misinformation
  தவறான தகவல்கள் எளிதில் பரவுகின்றன இவை சரிபார்க்கப்பட்டதா இல்லையா என்று மக்களால் சொல்ல முடியவில்லை என்றால் தீங்கு விளைவிக்கக் கூடும். குறிப்பாக உடல்நலத

இதய மற்றும் நீரிழிவு நோய்கள் Heart disease and diabetes

 • நீரிழிவு நோய் | Diabetes
  நீரிழிவு என்பது கட்டுப்படுத்தப்படாவிட்டால் உங்கள் உடலின் பல பாகங்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க சேதத்தை விளைவிக்கும் ஒரு சுகாதார நிலை.
 • இதய நோய் | Heart disease
  ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்தில் இறப்புக்கான முக்கிய காரணங்களில் கரோனரி இதய நோய் ஒன்றாகும்.

பொது சுகாதார தகவல் General health information

 • இதுவரை கோவிட்-19 மற்றும் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள் | COVID-19 lessons learned so far
  COVID-19 ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்திலுள்ள உயிர்கள் மீது கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது மற்றும் வம்சாவளி சமூகங்களுக்கு பிரத்தியேக சவால்களை அளித்தது.
 • மனநலம் | Mental health
  இந்த காணொளியில் ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்தில் கிடைக்கும் மனநல ஆதரவு சேவைகளை பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் பகிருகிறோம்.
 • ஆண்களின் ஆரோக்கியம் | Men's health
  இந்த காணொளியில் நாங்கள் ப்ரோஸ்டேட் புற்றுநோயைப் பற்றிய சுகாதார தகவலை பகிருகிறோம்.
 • பெண்களின் ஆரோக்கியம் | Women's health
  இந்த காணொளியில் நாங்கள் பெண்களுக்காக மார்பு புற்றுநோய் மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சோதனையை பற்றிய தகவலை பகிர்கிறோம்.
 • முதியோர்கள் | Older person's health
  இந்த காணொளியில் முதிய குடிமக்களுக்கான பொது ஆரோக்கிய தகவலை பகிர்கிறோம்.
 • உங்கள் ஆரோக்கியம் | Youth health
  இந்த காணொளியில் எவ்வாறு இளைஞர்கள் மனநல சேவைகளை தொடர்பு கொள்வது என்ற விவரத்தை பகிர்கிறோம்.
 • வைரஸ்-எதிர்ப்பு மருந்து | Anti-viral medication
  இந்த காணொளியில் COVID-19 வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளைப் பற்றி நாம் பொது தகவலை பகிரலாம்.
 • தடுப்பூசிகள் | Immunisations
  இந்த காணொளியில் ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்தில் கிடைக்கும் தடுப்பூசிகள் பற்றிய விவரங்களை பகிர்கிறோம்.
 • குழந்தைகளின் சுகாதாரம் | Children's health
  இந்த காணொளியில் நமது குழந்தைகளுக்கான சுகாதார பராமரிப்பு தொடர்பான தகவலை பகிர்கிறோம்.

Last modified: