Impormasyon mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan Information from other government agencies

Humanap ng pangunahing impormasyon na nakasalin sa wika mula sa ibang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga serbisyong pangkalusugan at ang dapat gawin kung may emerhensya.

Get Ready

National Emergency Management Agency (NEMA)

Ang emerhensya ay maaaring mangyari sa anumang oras, saanman. Maaari kang magsagawa ng mga hakbang upang maging handa.

Alamin ang higit pa

 

Maghandang mag-enroll at bumoto | Get ready to enrol and vote

Electoral Commission

Kung naka-enroll ka upang bumoto, magkakaroon ka ng karapatang magsalita sa pangkalahatang eleksyon, lokal na eleksyon at mga referendum. Mga pagkakataon mo ang mga eleksyon upang masabi mo kung sino ang kakatawan sa iyo sa mga isyung mahalaga sa iyo.

Alamin ang higit pa

 

Ang 2023 Census | Census 2023

StatsNZ

Alamin kung ano ang census, bakit namin isinasagawa ito, at paano ka maaaring makilahok.

Alamin ang higit pa

 

Impormasyon tungkol sa COVID-19 | Information about COVID-19

Te Whatu Ora

Impormasyon sa wikang Tagalog tungkol sa pagtugon ng New Zealand laban sa COVID-19.

Alamin ang higit pa