ગુજરાતી Gujarati

મિનિસ્ટ્રી ફોર એથનિક કોમ્યુનિટીઝ પાસેથી ગુજરાતી માં માહિતી અને સંસાધનો શોધો.
Cyclone

ચક્રવાત ગેબ્રિયલ અને ઓકલેન્ડ પૂરને સમર્થન Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support

તાજેતરની ગંભીર હવામાન ઘટનાઓથી પ્રભાવિત લોકો માટે ઉપલબ્ધ સમર્થન વિશે માહિતી મેળવો.
Health

વંશીય સમુદાયો માટે આરોગ્ય વિડિયો Health videos for ethnic communities

અમે અમારા વંશીય સમુદાયો માટે માહિતીપ્રદ એનિમેટેડ વિડિઓઝની શ્રેણી બનાવી છે જેમાં મહિલાઓ અને પુરુષોના સ્વાસ્થ્ય, રસીકરણ, એન્ટિ-વાયરલ દવાઓ વગેરે જેવા આરોગ્ય વિષયોની શ્રેણી આવરી લેવામાં આવી છે.
Language

સરકારી સેવાઓને કૉલ કરતી વખતે ભાષાકીય સહાય Language support when calling government services

જો તમે કોઈ સરકારી એજન્સીને કૉલ કરો છો અને તમારે ભાષાકીય સહાયની જરૂર હોય તો, દુભાષિયાની માંગણી કરો. આ સેવા વિશે વધુ જાણો અને તમારા સમુદાય સાથે શેર કરવા માટે ફ્લાયર્સ ડાઉનલોડ કરો.
Funding

એથનિક કૉમ્યુનિટીઝ ડેવલપમેન્ટ ફંડ Ethnic Communities Development Fund

સામુદાયિક સંસ્થાઓ સમાજને સહાય કરવામાં તેમની ભૂમિકા ભજવે તે માટે સક્ષમ બનાવવાના હેતુથી એથનિક કૉમ્યુનિટી મિનિસ્ટ્રી નાણાં-સહાય પૂરી પાડે છે.
Posters v2

પોસ્ટર્સ અને સંશાધનો Posters and resources

મિનિસ્ટ્રી ફોર એથનિક કોમ્યુનિટીઝ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા પોસ્ટર્સ અને સંસાધનોને [ગુજરાતી] માં શોધો અને ડાઉનલોડ કરો.

Last modified: