ગુજરાતી Gujarati

મિનિસ્ટ્રી ફોર એથનિક કોમ્યુનિટીઝ પાસેથી ગુજરાતી માં માહિતી અને સંસાધનો શોધો.

અમે કોણ છીએ Who we are

 • અમારા વિશે | About us
  વંશીય સમુદાયો માટેનું મંત્રાલય એ વંશીય વિવિધતા અને ન્યુઝીલેન્ડના સમાજમાં સમાવેશ પર સરકારનું મુખ્ય સલાહકાર છે.
  વધુ જાણો
 • અમારા સમુદાયો | Our communities
  એઓટેરોઆ ન્યુઝીલેન્ડના વંશીય સમુદાયો અદ્ભુત રીતે વૈવિધ્યસભર જૂથ છે, જે 200 થી વધુ જાતિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને 160 થી વધુ ભાષાઓ બોલે છે.
  વધુ જાણો
 • ભંડોળ | Funding
  ECDF પાસે સામુદાયિક પ્રોજેક્ટ માટે વાર્ષિક $4.2 મિલિયન ઉપલબ્ધ છે. તેઓ વંશીય સમુદાયોને ટેકો આપવા, તેમની કુશળતા વિકસાવવા, સંસ્કૃતિની ઉજવણી કરવા અને સમાજ
  વધુ જાણો

સરકારી માહિતી અને સેવાઓ Government information and services

 • ચક્રવાત ગેબ્રિયલ અને ઓકલેન્ડ પૂરને સમર્થન | Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support
  તાજેતરની ગંભીર હવામાન ઘટનાઓથી પ્રભાવિત લોકો માટે ઉપલબ્ધ સમર્થન વિશે માહિતી મેળવો.
  વધુ જાણો
 • સરકારી સેવાઓને કૉલ કરતી વખતે ભાષાકીય સહાય | Language support when calling government services
  જો તમે કોઈ સરકારી એજન્સીને કૉલ કરો છો અને તમારે ભાષાકીય સહાયની જરૂર હોય તો, દુભાષિયાની માંગણી કરો. આ સેવા વિશે વધુ જાણો અને તમારા સમુદાય સાથે શેર કરવા
  વધુ જાણો

વિડિઓઝ Videos

 • વંશીય સમુદાયો માટે આરોગ્ય વિડિયો | Health videos for ethnic communities
  અમે અમારા વંશીય સમુદાયો માટે માહિતીપ્રદ એનિમેટેડ વિડિઓઝની શ્રેણી બનાવી છે જેમાં મહિલાઓ અને પુરુષોના સ્વાસ્થ્ય, રસીકરણ, એન્ટિ-વાયરલ દવાઓ વગેરે જેવા આરો
  અહીં વીડિયો જુઓ
 • એથનિક કૉમ્યુનિટીઝ ડેવલપમેન્ટ ફંડ | Ethnic Communities Development Fund
  ભંડોળ માટે કેવી રીતે અરજી કરવી તે માટે આ વિડિઓ જુઓ.
  વધુ જાણો
Posters

પોસ્ટર્સ અને સંશાધનો Posters and resources

મિનિસ્ટ્રી ફોર એથનિક કોમ્યુનિટીઝ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા પોસ્ટર્સ અને સંસાધનોને [ગુજરાતી] માં શોધો અને ડાઉનલોડ કરો.

Last modified: