ภาษาไทย Thai

ค้นหาข้อมูลและแหล่งข้อมูลจากกระทรวงเพื่อชุมชนชาติพันธุ์ในภาษาไทย
Cyclone

พายุไซโคลน Gabrielle และความช่วยเหลือสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใน Auckland Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support

หาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงล่าสุด
Health

วิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ Health videos for ethnic communities

เราได้จัดทำชุดวิดีโอแอนิเมชันที่ให้ข้อมูลสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ของเรา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น สุขภาพของผู้หญิงและผู้ชาย การสร้างภูมิคุ้มกัน ยาต้านไวรัส ฯลฯ
Language

ความช่วยเหลือด้านภาษาเมื่อโทรติดต่อรับบริการของรัฐ Language support when calling government services

เมื่อคุณโทรหาหน่วยงานของรัฐและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา โปรดขอให้เจ้าหน้าที่จัดหาล่ามแปลให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้และดาวน์โหลดใบปลิวเพื่อนำไปแบ่งปันกับชุมชนของคุณ
Funding

กองทุนพัฒนาชุมชนชาติพันธุ์ Ethnic Communities Development Fund

กระทรวงเพื่อชุมชนชาติพันธุ์มอบเงินทุนเพื่อช่วยให้องค์กรชุมชนสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนสังคม
Posters v2

โปสเตอร์และทรัพยากร Posters and resources

ค้นหาและดาวน์โหลดโปสเตอร์และแหล่งข้อมูลในภาษาไทยที่จัดทำโดยกระทรวงเพื่อชุมชนชาติพันธุ์

Last modified: