فارسی Farsi

اطلاعات و منابع را از وزارت جوامع قومی به فارسی بیابید.
Cyclone

کمک در مورد طوفان گابریل و سیل در اُکلند Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support

در مورد کمک‌های موجود برای افرادی که تحت تأثیر رویدادهای شدید آب و هوایی اخیر قرار گرفته‌اند، اطلاعات کسب کنید.
Health

ویدئوهای مربوط به سلامت برای جوامع قومی Health videos for ethnic communities

ما مجموعه‌ای از ویدیوهای انیمیشن آموزنده را برای جوامع قومی‌مان آماده کرده‌ایم که طیفی از موضوعات بهداشتی مانند سلامت زنان و مردان، ایمن‌سازی، داروهای ضد ویروسی و غیره را پوشش می‌دهد.
Language

ترجمهٔ شفاهی هنگام تماس با خدمات دولتی Language support when calling government services

اگر با یک سازمان دولتی تماس می‌گیرید و به مترجم نیاز دارید، یک مترجم شفاهی درخواست کنید.
Funding

صندوق توسعهٔ جوامع قومی سالانه Ethnic Communities Development Fund

وزارت امور جوامع قومی بودجه ای را برای فعال کردن سازمان‌های اجتماعی فراهم کرده تا نقش خود را در کمک به جامعه ایفا کنند.
Posters v2

پوسترها و منابع Posters and resources

پوسترها و منابعی که توسط وزارت جوامع قومی تدوین شده را به فارسی بیابید و دانلود کنید.

Last modified: