Các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi Emergencies can happen anytime, anywhere

Bộ các Cộng đồng Sắc tộc và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Quốc gia đã làm việc cùng nhau để tạo ra chuỗi video này, giúp cho các cộng đồng của chúng ta biết phải làm gì để chuẩn bị cho các thảm họa và tình huống khẩn cấp khác nhau, và cách ứng phó khi chúng xảy ra.

Video Videos

 • Cách lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp | How to make an emergency plan
  Video này giải thích cách lập kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp.
  Xem video này
 • Những gì bạn sẽ cần trong tình huống khẩn cấp | What you will need in an emergency
  Video này giải thích những gì bạn sẽ cần trong tình huống khẩn cấp.
  Xem video này
 • Làm gì khi xảy ra động đất | What to do in an earthquake
  Video này giải thích phải làm gì khi có động đất.
  Xem video này
 • Làm gì khi xảy ra sóng thần | What to do in a tsunami
  Video này giải thích phải làm gì khi có sóng thần.
  Xem video này
 • Làm gì khi xảy ra lũ lụt | What to do in a flood
  Video này giải thích phải làm gì khi có lũ lụt.
  Xem video này
 • Làm gì khi xảy ra bão | What to do in a storm
  Video này giải thích phải làm gì khi có bão.
  Xem video này
 • Làm gì khi xảy ra hỏa hoạn | What to do in a fire
  Video này giải thích phải làm gì khi có hỏa hoạn.
  Xem video này
 • Làm gì khi núi lửa hoạt động | What to do during volcanic activity
  Video này giải thích những gì phải làm trong khi núi lửa hoạt động.
  Xem video này

Biểu mẫu kế hoạch khẩn cấp của hộ gia đình | Household emergency plan template

Kế hoạch khẩn cấp của hộ gia đình giúp mọi người trong gia đình bạn biết phải làm gì trong trường hợp khẩn cấp và cách chuẩn bị sẵn sàng. Việc có kế hoạch giúp làm cho các tình huống khẩn cấp trong thực tế bớt căng thẳng hơn.

Lập kế hoạch với gia đình bạn để vượt qua trường hợp khẩn cấp. Suy nghĩ về những thứ bạn cần hàng ngày và biết những gì bạn sẽ làm nếu không có chúng.

Get Ready website English

Tìm hiểu thêm Find out more

Để biết thêm thông tin về việc chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp, truy cập www.getready.govt.nz

Last modified: