วิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ Health videos for ethnic communities

วิดีโอแอนิเมชั่นสุขภาพของเราครอบคลุมหัวข้อต่างๆ รวมถึงโรคหัด โรคคางทูม และโรคหัดเยอรมัน สุขภาพจิต โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ

โรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน Measles, Mumps and Rubella

 • โรคหัดคืออะไร? | What is measles?
  โรคหัดเป็นโรคไวรัสที่อาจก่อให้เกิดการเจ็บป่วยรุนแรงได้ ศึกษาเกี่ยวกับอาการและการปฏิบัติตัวเมื่อท่านเป็นโรคหัด
 • การป้องกันตนเองจากโรคหัด | Protecting yourself against measles
  การป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดของท่านคือการรับวัคซีน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีน MMR รวมถึงช่องทาง เวลา และสถานที่ในการรับวัคซีน
 • ข้อมูลคลาดเคลื่อน | Misinformation
  ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเผยแพร่ได้ง่ายและอาจก่ออันตรายได้หากผู้คน บอกไม่ได้ว่าข้อมูลนั้นได้รับการยืนยันหรือไม่ จงใช้เวลาและไตร่ตรองเมื่อท่านอ่านโดยเฉพาะเกี

โรคหัวใจและโรคเบาหวาน Heart disease and diabetes

 • โรคเบาหวาน | Diabetes
  โรคเบาหวานเป็นภาวะสุขภาพที่อาจส่งผลเสียอย่างมากต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหากไม่ได้รับการควบคุม
 • โรคหัวใจ | Heart disease
  โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตใน Aotearoa นิวซีแลนด์

ข้อมูลสุขภาพทั่วไป General health information

 • สถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) จนถึงขณะนี้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ | COVID-19 lessons learned so far
  โควิด-19 มีผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก และสร้างความท้าทายต่อชุมชนชาติพันธุ์เป็นพิเศษ
 • สุขภาพจิต | Mental health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในประเทศนิวซีแลนด์
 • สุขภาพผู้ชาย | Men's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • สุขภาพสตรี | Women's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลสุขภาพสำหรับสตรีเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้สูงอายุ | Older person's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ
 • สุขภาพเยาวชน | Youth health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเพื่อรับบริการด้านสุขภาพจิต
 • ยาต้านไวรัสโควิด-19 | Anti-viral medication
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโควิด-19
 • การสร้างภูมิคุ้มกัน | Immunisations
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
 • สุขภาพเด็ก | Children's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก

Last modified: