เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา Emergencies can happen anytime, anywhere

กระทรวงชุมชนชาติพันธุ์และสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมมือกันสร้างวิดีโอชุดนี้เพื่อให้ชุมชนของเราทราบว่าต้องทําอะไรเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกรณีภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน และจะรับมือกับสถานการณ์นั้นๆ อย่างไรเมื่อเกิดขึ้น

วิดีโอ Videos

 • จัดทำแผนฉุกเฉินอย่างไร | How to make an emergency plan
  วิดีโอนี้จะอธิบายถึงวิธีจัดทำแผนฉุกเฉิน
  ดูวิดีโอนี้
 • สิ่งที่ต้องมีในกรณีฉุกเฉิน | What you will need in an emergency
  วิดีโอนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่จำเป็นในกรณีฉุกเฉิน
  ดูวิดีโอนี้
 • ต้องทำอย่างไรในกรณีแผ่นดินไหว | What to do in an earthquake
  วิดีโอนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีแผ่นดินไหว
  ดูวิดีโอนี้
 • ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดสึนามิ | What to do in a tsunami
  วิดีโอนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีของสึนามิ
  ดูวิดีโอนี้
 • ต้องทำอย่างไรในสถานการณ์น้ําท่วม | What to do in a flood
  วิดีโอนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีน้ำท่วม
  ดูวิดีโอนี้
 • ต้องทำอย่างไรเมื่อมีพายุ | What to do in a storm
  วิดีโอนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่มีพายุ
  ดูวิดีโอนี้
 • ต้องทําอย่างไรเมื่อเกิดเพลิงไหม้ | What to do in a fire
  วิดีโอนี้จะอธิบายถึงสิ่งที่ต้องทำในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้
  ดูวิดีโอนี้
 • ต้องทำอย่างไรเมื่อเกิดปรากฏการณ์ภูเขาไฟ | What to do during volcanic activity
  วิดีโอนี้จะอธิบายสิ่งที่ต้องทำระหว่างที่มีปรากฏการณ์ภูเขาไฟ
  ดูวิดีโอนี้

แบบแผนฉุกเฉินในครัวเรือน | Household emergency plan template

แผนฉุกเฉินในครัวเรือนช่วยให้ทุกคนในครอบครัวของคุณรู้ว่าต้องทําอย่างไรในกรณีฉุกเฉินและวิธีเตรียมตัวให้พร้อม การมีแผนจะช่วยให้สถานการณ์ฉุกเฉินจริงตึงเครียดน้อยลง

วางแผนร่วมกับครอบครัวของท่านเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน นึกถึงสิ่งที่ท่านต้องใช้ทุกวันและคิดวิเคราะห์ว่าจะต้องทำอย่างไรหากขาดสิ่งนั้น

Get Ready website English

ดูข้อมูลเพิ่มเติม Find out more

เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมและรับมือกับเหตุฉุกเฉินให้ไปที่ www.getready.govt.nz

Last modified: