ชุมชนของเรา Our communities

ชุมชนชาติพันธุ์ของ Aotearoa New Zealand เป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ โดยแสดงชาติพันธุ์ต่างๆ กว่า 200 ชาติพันธุ์ที่พูดภาษาต่างๆ กว่า 160 ภาษา

ชุมชนชาติพันธุ์รวมถึงบุคคลที่ระบุได้ว่าเป็น:

  • คนแอฟริกัน
  • คนเอเชีย
  • คนจากทวีปยุโรป
  • คนละตินอเมริกา
  • คนจากตะวันออกกลาง

ซึ่งรวมถึงอดีตผู้ลี้ภัย ผู้ขอลี้ภัย ผู้ย้ายถิ่นฐานรายใหม่และชั่วคราว ผู้ตั้งถิ่นฐานระยะยาว และชาวนิวซีแลนด์หลายรุ่นมาแล้ว

หาข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนชาติพันธุ์ของนิวซีแลนด์

หาองค์กรสำหรับชุมชน

Last modified: