شرایط اضطراری می‌تواند در هر زمان و هر مکان اتفاق افتد Emergencies can happen anytime, anywhere

وزارت جوامع قومی و سازمان مدیریت ملی بحران برای تولید این مجموعه ویدیوها با یکدیگر همکاری کرده‌اند، تا جوامع ما بدانند برای آمادگی در برابر بلایا و شرایط اضطراری مختلف، چه باید بکنند و به هنگام وقوع آنها چه اقداماتی را انجام دهند.

ویدیوها Videos

 • چگونه یک برنامهٔ اضطراری تهیه کنیم | How to make an emergency plan
  در این ویدیو نحوهٔ برنامه‌ریزی برای زمان اضطراری توضیح داده شده است.
  این ویدیو را تماشا کنید
 • آنچه در مواقع اضطراری نیاز خواهید داشت | What you will need in an emergency
  این ویدیو توضیح می دهد که در مواقع اضطراری به چه چیزی نیاز خواهید داشت.
  این ویدیو را تماشا کنید
 • در هنگام زلزله چه باید کرد | What to do in an earthquake
  این ویدیو توضیح میدهد که در هنگام زلزله چه باید کرد.
  این ویدیو را تماشا کنید
 • در هنگام سونامی چه باید کرد | What to do in a tsunami
  این ویدیو توضیح میدهد که در هنگام سونامی چه باید کرد.
  این ویدیو را تماشا کنید
 • در هنگام سیل چه باید کرد | What to do in a flood
  این ویدیو توضیح میدهد که در هنگام سیل چه باید کرد.
  این ویدیو را تماشا کنید
 • در هنگام طوفان چه باید کرد | What to do in a storm
  این ویدیو توضیح میدهد که در هنگام طوفان چه باید کرد.
  این ویدیو را تماشا کنید
 • در هنگام آتش سوزی چه باید کرد | What to do in a fire
  این ویدیو توضیح می‌دهد که در هنگام آتش‌سوزی چه باید کرد.
  این ویدیو را تماشا کنید
 • در زمان فعالیت‌های آتشفشانی چه کار باید کرد | What to do during volcanic activity
  این ویدیو توضیح می دهد که در زمان فعالیتهای آتشفشانی چه کاری انجام دهید.
  این ویدیو را تماشا کنید

الگوی برنامه ریزی حالات اضطرار برای خانه | Household emergency plan template

برنامه ریزی حالات اضطرار برای خانه به همه اعضای خانواده شما امکان می دهد تا بدانند در مواقع اضطراری چه کاری انجام دهند و چگونه آماده شوند. برنامه ریزی کمک می کند تا شرایط اضطراری واقعی باعث استرس کمتری شوند.

برای عبور از شرایط اضطراری با خانواده خود برنامه ریزی کنید. به چیزهایی که هر روز نیاز دارید فکر کنید و ببینید که اگر آنها را نداشته باشید چه کاری انجام می دهید.

Get Ready website English

کسب اطلاعات بیشتر Find out more

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آمادگی و واکنش به شرایط اضطراری، به وبسایت www.getready.govt.nz بروید

Last modified: