วิดีโอ Videos

เราได้ผลิตวิดีโอในหัวข้อต่างๆ เพื่อสนับสนุนชุมชนของเรา
  • วิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ | Health videos for ethnic communities
    เราได้จัดทำชุดวิดีโอแอนิเมชันที่ให้ข้อมูลสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ของเรา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น สุขภาพของผู้หญิงและผู้ชาย การสร้างภูมิคุ้
    รับชมวิดีโอที่นี่
  • เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา | Emergencies can happen anytime, anywhere
    กระทรวงชุมชนชาติพันธุ์และสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินแห่งชาติได้ร่วมมือกันสร้างวิดีโอชุดนี้เพื่อให้ชุมชนของเราทราบว่าต้องทําอะไรเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมกร
    รับชมวิดีโอที่นี่

Last modified: