พายุไซโคลน Gabrielle และความช่วยเหลือสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมใน Auckland Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support

หาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงล่าสุด

ดูสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จากกลุ่มจัดการเหตุฉุกเฉินด้านการป้องกันพลเรือนของคุณ

รับข่าวสารล่าสุดจากการอัปเดตของ Cyclone Recovery Unit

 

ความช่วยเหลือทางการเงิน

กองทุนหลายแห่งถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมและพายุไซโคลน Gabrielle อย่างไรก็ตามกองทุนหลายแห่งได้ปิดไปแล้ว คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนที่ยังมอบความช่วยเหลืออยู่ทางด้านล่าง

สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น หรือระดับภูมิภาคอื่น ๆ ได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

Work and Income

Work and Income อาจช่วยสนับสนุนเรื่องที่พักหรือค่าใช้จ่ายเร่งด่วนและที่ไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้าได้

ดูข้อมูลว่าทาง Work and Income สามารถช่วยได้อย่างไร

อุตสาหกรรมขั้นต้น

มีการมอบความช่วยเหลือให้แก่เหล่าเกษตรกร ผู้ปลูก เจ้าของที่ชาวเมารี และชุมชนในชนบทผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐาน (MPI) รวมถึงเงินทุนเพื่อสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพ และความปลอดภัย สวัสดิภาพสัตว์ และความพยายามในการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน

ดูความช่วยเหลือสนับสนุนของ MPI สำหรับการกู้คืนสภาพหลังพายุไซโคลน Gabrielle

 

ความช่วยเหลือทางธุรกิจ

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าขอรับการผ่อนปรนทางภาษี รวมถึงทางเลือกอื่นในการจัดแจงการชำระเงิน และการละเว้นค่าปรับและดอกเบี้ย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 

ความช่วยเหลือด้านที่พัก

Temporary Accommodation Service (TAS)

TAS อาจช่วยคุณได้หากคุณไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านต่อไปได้ หลังจากพายุไซโคลน Gabrille และสถานการณ์น้ำท่วมใน Auckland

TAS ได้เปิดให้บริการสำหรับภูมิภาคต่อไปนี้:

  • Northland
  • Gisborne 
  • Bay of Plenty 
  • Hawke’s Bay
  • Waikato
  • Tararua District 

หากคุณได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สภาพอากาศและต้องการที่พักชั่วคราว คุณสามารถลงทะเบียนได้กับ TAS ผู้ประสานงานที่พักชั่วคราวจะติดต่อกลับไปหาคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAS

ลงทะเบียนกับ TAS

 

ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและสุขภาวะ

การขอรับความช่วยเหลือถือเป็นเรื่องปกติ อย่าลังเลหากคุณกังวลเกี่ยวกับผู้อื่นหรือตัวคุณเอง

หากต้องการความช่วยเหลือด้านความวิตกกังวลหรือสุขภาพจิต ให้โทรหรือส่งข้อความ Need to Talk? ไปที่ 1737 เพื่อพูดคุยกับที่ปรึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วได้ฟรี ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง มีบริการล่ามแปลเสนอให้

สำหรับคำแนะนำทั่วไปด้านสุขภาพ โปรดโทรติดต่อ Healthline ที่ 0800 611 116

มูลนิธิ Mental Health Foundation ยังได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริการการสนับสนุนต่าง ๆ ที่สามารถช่วยเหลือผู้มีความจำเป็น

หาบริการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและสุขภาวะ

 

ผู้ให้บริการความช่วยเหลือสำหรับชุมชน

ผู้ให้บริการกลุ่มชาติพันธุ์

ค้นหารายชื่อผู้ให้บริการกลุ่มชาติพันธุ์ที่มอบความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม Auckland และพายุไซโคลน Gabrielle คุณสามารถติดต่อหน่วยงานดังกล่าวได้หากต้องการความช่วยเหลือ

ค้นหาผู้ให้บริการชาติพันธุ์ ในภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบ

Community Connectors

Community Connectors ได้รับการว่าจ้างจากองค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นบริการที่เชื่อถือได้ ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าใจตัวเลือกของความช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐหรือผู้ให้บริการอื่น ๆ เสนอให้ Community Connectors สามารถช่วยเหลือผู้คนในการเชื่อมต่อกับบริการช่วยเหลือที่ตนต้องการขอรับ

หา Community Connector ในภูมิภาคของคุณ

 

ความช่วยเหลือด้านภาษา

การเข้าถึงบริการล่ามแปล

เมื่อคุณโทรหาหน่วยงานของรัฐและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา โปรดแจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดหาล่ามแปลให้ ทุกอย่างนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดูแลให้แน่ใจว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการจัดหาล่ามแปลมืออาชีพให้กับสาธารณชนฟรี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Last modified: