ความช่วยเหลือด้านภาษาเมื่อโทรติดต่อรับบริการของรัฐ Language support when calling government services

เมื่อคุณโทรหาหน่วยงานของรัฐและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา โปรดขอให้เจ้าหน้าที่จัดหาล่ามแปลให้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้และดาวน์โหลดใบปลิวเพื่อนำไปแบ่งปันกับชุมชนของคุณ
MEC Interpreting eLearning Thai

การเข้าถึงบริการล่ามเมื่อโทรติดต่อหน่วยงานของรัฐ Accessing interpreting services when calling government agencies

หากคุณต้องการโทรหาหน่วยงานของรัฐในนิวซีแลนด์แต่ต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา คุณสามารถขอบริการล่ามได้ฟรี ในสถานการณ์สมมตินี้ เราจะแสดงตัวอย่างการโทรไปยัง Healthline สายสุขภาพ เพื่อให้คุณเห็นว่ามีกระบวนการอย่างไร

เมื่อคุณโทรหาหน่วยงานของรัฐและต้องการความช่วยเหลือด้านภาษา

โปรดขอให้เจ้าหน้าที่จัดหาล่ามแปลให้ ทุกอย่างถือเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานของรัฐที่ต้องดูแลให้แน่ใจว่าประชาชนจะเข้าถึงบริการต่าง ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการจัดหาล่ามแปลมืออาชีพให้กับสาธารณชนฟรี

จะได้ล่ามแปลได้อย่างไร

  1. โทรหาหน่วยงานของรัฐ
  2. ขอให้หน่วยงานจัดหาล่ามแปลให้ และบอกผู้ที่รับสายว่าคุณพูดภาษาอะไร คุณจะต้องขอความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษ ฉะนั้นก่อนที่จะโทรไปโปรดฝึกพูดคำว่า 'interpreter (อินเทอร์เพรเตอร์)' และชื่อภาษาของคุณเป็นภาษาอังกฤษ
  3. ทางเจ้าหน้าที่จะขอให้คุณถือสาย  ให้ถือสายไปเรื่อย ๆ - ห้ามวางสาย
  4. ถ้ามีบริการ ล่ามแปลมืออาชีพจะมาร่วมสายเพื่อช่วยเหลือคุณ สำหรับบางภาษา หน่วยงานของรัฐอาจต้องจองล่ามแปลไว้ล่วงหน้า

หากคุณต้องการล่ามแปลแบบตัวต่อตัวหรือเมื่อประชุมทางวิดีโอ โปรดเขียนอีเมลถึงหน่วยงานล่วงหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะจัดหาล่ามแปลให้ได้

หน่วยงานของรัฐและสภาจำนวนมากสามารถช่วยเหลือคุณในการหาล่ามแปลสนับสนุนได้ ดูรายชื่อที่สมบูรณ์ที่นี่: www.mbie.govt.nz/language-assistance-services/participating-agencies

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริหารล่ามแปลของรัฐ โปรดส่งอีเมลถึงเราที่ info@ethniccommunities.govt.nz

 

ดาวน์โหลดข้อมูลนี้

ความช่วยเหลือด้านภาษาเมื่อโทรติดต่อรับบริการของรัฐ | Language support when calling government services

ขอให้จัดหาล่ามแปลให้ | Ask for an interpreter

Last modified: