વંશીય સમુદાયો માટે આરોગ્ય વિડિયો Health videos for ethnic communities

અમે અમારા વંશીય સમુદાયો માટે માહિતીપ્રદ એનિમેટેડ વિડિઓઝની શ્રેણી બનાવી છે જેમાં મહિલાઓ અને પુરુષોના સ્વાસ્થ્ય, રસીકરણ, એન્ટિ-વાયરલ દવાઓ વગેરે જેવા આરોગ્ય વિષયોની શ્રેણી આવરી લેવામાં આવી છે.
 • ડાયાબિટીસ (મધુમેહ) | Diabetes
  ડાયાબિટીસ એ એવી આરોગ્યની સ્થિતિ છે કે જેને નિયંત્રિત ન કરવામાં આવે તો, તમારા શરીરના ઘણા ભાગોને નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે.
 • હૃદય રોગ | Heart disease
  ઓટેરોઆ ન્યુઝીલેન્ડમાં કોરોનરી હૃદય રોગ એ મૃત્યુનું એક મુખ્ય કારણ છે.
 • કોવિડ -19 (COVID-19)અત્યાર સુધી અને શીખેલા પાઠ | COVID-19 lessons learned so far
  કોવિડ -19 (COVID-19) એ એઓટેરોઆ ન્યુઝીલેન્ડના જીવન પર નોંધપાત્ર અસર કરી હતી અને વંશીય સમુદાયો માટે અનન્ય પડકારો રજૂ કર્યા હતા.
 • માનસિક આરોગ્ય | Mental health
  આ વિડિયોમાં, અમે એઓટેરોઆ ન્યુઝીલેન્ડમાં માનસિક આરોગ્ય સહાયક સેવાઓ વિશેની માહિતી શેર કરીશું.
 • પુરુષોનું આરોગ્ય | Men's health
  આ વિડિયોમાં અમે પ્રોસ્ટેટ કેન્સર વિશે આરોગ્ય માહિતી શેર કરીશું.
 • મહિલા આરોગ્ય | Women's health
  આ વિડિયોમાં, અમે મહિલાઓ માટે સ્તન કેન્સર અને સર્વાઇકલ કેન્સર સ્ક્રીનીંગ વિશે આરોગ્ય માહિતી શેર કરીશું.
 • વૃદ્ધ વ્યક્તિઓ | Older person's health
  આ વિડિયોમાં અમે 60+ વયના વૃદ્ધલોકો
 • યુવા આરોગ્ય | Youth health
  આ વિડિયોમાં, અમે યુવાનો માટે તમે માનસિક આરોગ્ય સેવાઓ સાથે કેવી રીતે જોડાઈ શકો તે વિશેની માહિતી શેર કરી રહ્યાં છીએ.
 • એન્ટિ-વાયરલ દવા | Anti-viral medication
  આ વીડિયોમાં અમે કોવિડ -19 (COVID-19) એન્ટિવાયરલ દવાઓ વિશે સામાન્ય માહિતી શેર કરીશું.
 • રોગપ્રતિકારકતા | Immunisations
  આ વિડિયોમાં અમે એઓટેરોઆ ન્યુઝીલેન્ડમાં ઉપલબ્ધ રસીકરણ વિશેની માહિતી શેર કરીશું.
 • બાળકોનું આરોગ્ય | Children's health
  આ વિડિયોમાં અમે આપણાં બાળકો માટે હેલ્થ કેર વિશે સામાન્ય માહિતી શેર કરીશું.

Last modified: