Hỗ trợ sau cơn bão Gabrielle và lũ lụt ở Auckland Cyclone Gabrielle and Auckland flooding support

Tìm thông tin về các hỗ trợ có sẵn cho người bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết khắc nghiệt gần đây.

Xem các thông tin cập nhật từ Nhóm Quản lý Khẩn cấp - Phòng vệ Dân sự tại địa phương của bạn

Nhận tin tức cập nhật mới nhất từ Cơ quan Hỗ trợ Phục hồi sau bão

 

Hỗ trợ tài chính

Một số quỹ đã được thành lập để hỗ trợ ứng phó với lũ lụt và cơn bão Gabrielle, tuy nhiên nhiều quỹ hiện đã đóng lại. Bạn có thể tìm thông tin về một số quỹ đang còn hoạt động ở bên dưới.

Thông tin về các quỹ khác ở cấp độ quốc gia, địa phương hoặc khu vực có thể được tìm thấy trên trang web của các cơ quan đó.

Cơ quan việc làm và thu nhập (Work and Income)

Cơ quan việc làm và thu nhập có thể giúp hỗ trợ chỗ ở, hoặc các chi phí khẩn cấp, bất ngờ.

Tìm hiểu Cơ quan việc làm và thu nhập có thể giúp bạn như thế nào

Bộ các ngành công nghiệp cơ bản (MPI)

Có các hỗ trợ cho nông dân, người trồng trọt, chủ đất Maori và các cộng đồng ở nông thôn thông qua Bộ các ngành công nghiệp cơ bản (MPI). Bao gồm nguồn tiền để hỗ trợ phúc lợi, sức khỏe và an toàn, phúc lợi cho động vật và các nỗ lực phục hồi khẩn cấp.

Xem các hỗ trợ của MPI để hồi phục sau cơn bão Gabrielle

 

Hỗ trợ kinh doanh

Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể xin miễn giảm thuế, bao gồm các thỏa thuận nộp thuế khác và miễn tiền phạt, tiền lãi.

Tìm hiểu thêm

 

Hỗ trợ chỗ ở

Dịch vụ chỗ ở tạm thời (TAS)

TAS có thể giúp bạn nếu bạn không thể tiếp tục sống trong nhà của bạn sau cơn bão Gabrielle và trận lũ lụt ở Auckland. TAS đã được kích hoạt tại các khu vực sau:

  • Northland
  • Gisborne 
  • Bay of Plenty 
  • Hawke’s Bay
  • Waikato 
  • Quận Tararua

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các sự kiện thời tiết và cần chỗ ở tạm thời, bạn có thể đăng ký với TAS. Một điều phối viên chỗ ở tạm thời sẽ liên lạc với bạn.

Tìm hiểu thêm về TAS

Đăng ký TAS

 

Hỗ trợ phúc lợi và sức khoẻ tâm thần

Bạn có thể liên hệ để được giúp đỡ – đừng bao giờ ngần ngại nếu bạn đang lo lắng cho người khác hoặc cho chính bạn.

Để được trợ giúp về sức khỏe tâm thần hoặc đang có lo lắng, hãy gọi hoặc nhắn tin đến Need to Talk? theo số 1737 để nói chuyện miễn phí với nhân viên tư vấn đã được đào tạo, 24/24. Có sẵn dịch vụ thông dịch.

Để được tư vấn về sức khỏe nói chung, hãy gọi cho Healthline theo số 0800 611 116.

Tổ chức Sức khỏe Tâm thần (Mental Health Foundation) cũng đã tập hợp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ để có thể giúp cho người cần các dịch vụ đó.

Tìm hiểu các hỗ trợ về phúc lợi và sức khoẻ tâm thần

 

Cơ quan cung cấp hỗ trợ trong cộng đồng

Cơ quan cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng sắc tộc

Tìm danh sách cơ quan cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng sắc tộc, hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Auckland và cơn bão Gabrielle. Bạn có thể liên hệ với họ nếu bạn cần được hỗ trợ.

Tìm cơ quan cung cấp dịch vụ cho các cộng đồng sắc tộc ở các khu vực bị ảnh hưởng

Người kết nối cộng đồng

Người kết nối cộng đồng được các tổ chức phi chính phủ tuyển dụng, và là một dịch vụ đáng tin cậy để giúp mọi người hiểu biết về nhiều hình thức hỗ trợ có sẵn của các cơ quan Chính phủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác. Người kết nối cộng đồng có thể hỗ trợ mọi người kết nối với các cơ quan hỗ trợ và dịch vụ mà họ cần.

Tìm người kết nối cộng đồng trong khu vực của bạn

 

Hỗ trợ ngôn ngữ

Sử dụng thông dịch viên

Nếu bạn gọi điện cho cơ quan chính phủ và cần được hỗ trợ ngôn ngữ, hãy yêu cầu thông dịch viên. Cơ quan chính phủ có trách nhiệm đảm bảo người dân tiếp cận được các dịch vụ của họ. Bao gồm cung cấp miễn phí thông dịch viên chuyên nghiệp cho người dân.

Tìm hiểu thêm

Last modified: