Các cộng đồng của chúng ta Our communities

Các cộng đồng sắc tộc ở Aotearoa New Zealand là một tập hợp vô cùng đa dạng, đại diện cho hơn 200 sắc tộc và nói hơn 160 ngôn ngữ.

Các cộng đồng sắc tộc bao gồm bất kỳ ai xác định mình là:

  • Người châu Phi
  • Người châu Á
  • Người châu Âu lục địa
  • Người châu Mỹ La-tinh
  • Người Trung Đông.

Họ bao gồm những người từng là người tị nạn, người đang xin tị nạn, người mới nhập cư và người nhập cư tạm thời, người định cư lâu dài và người New Zealand nhiều thế hệ.

Tìm hiểu về các cộng đồng sắc tộc ở New Zealand

Tìm các tổ chức cộng đồng

Last modified: