جوامع ما Our communities

جوامع قومی آئوتِرُوا نیوزیلند یک گروه بسیار متنوع بوده که بیش از ۲۰۰ قومیت را نمایندگی کرده و به بیش از ۱۶۰ زبان صحبت می‌کنند.

جوامع قومی شامل هر کسی می‌شود که هویت خود را در گروه‌های زیر می‌شناسد:

  • آفریقایی
  • آسیایی
  • اروپایی
  • آمریکای لاتین
  • خاورمیانه‌ای.

این مهم شامل پناهندگان سابق، پناهجویان، مهاجران جدید و موقت، مهاجران طولانی مدت و نیوزیلندی‌های چند نسلی می‌شود.

در مورد جوامع قومی نیوزیلند اطلاعات کسب کنید

سازمان‌های اجتماعی را پیدا کنید

Last modified: