Hỗ trợ ngôn ngữ khi liên hệ các cơ quan chính phủ Language support when calling government services

Nếu bạn liên hệ các cơ quan chính phủ và cần được hỗ trợ ngôn ngữ, hãy yêu cầu thông dịch viên. Tìm hiểu thêm về dịch vụ này và tải xuống các tờ rơi để chia sẻ với cộng đồng của bạn.

Nếu bạn gọi điện cho cơ quan chính phủ và cần được hỗ trợ ngôn ngữ, hãy yêu cầu thông dịch viên.

Cơ quan chính phủ có trách nhiệm đảm bảo người dân tiếp cận được các dịch vụ của cơ quan.

Điều đó bao gồm việc cung cấp miễn phí thông dịch viên chuyên nghiệp cho người dân.

Cách yêu cầu thông dịch viên

  1. Gọi cho cơ quan chính phủ.
  2. Yêu cầu thông dịch viên, nói cho nhân viên đang nghe máy biết ngôn ngữ của bạn. Bạn sẽ phải nói ra yêu cầu này bằng tiếng Anh, vì vậy hãy tập luyện nói từ ‘in tơ pờ rít tơ’ (thông dịch viên) và từ ‘việt nam miz’ (tiếng Việt) trước khi gọi.
  3. Nhân viên sẽ bảo bạn chờ một chút. Giữ điện thoại - không tắt máy.
  4. Một thông dịch viên chuyên nghiệp sẽ tham gia vào cuộc gọi để hỗ trợ bạn, nếu tìm được thông dịch. Có một số ngôn ngữ mà các cơ quan chính phủ có thể cần phải đặt hẹn trước với thông dịch viên.

Nếu bạn cần thông dịch viên cho buổi gặp mặt trực tiếp hoặc gặp mặt qua video, vui lòng email trước cho cơ quan chính phủ để đảm bảo có thông dịch viên cho bạn.

Nhiều cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương có khả năng hỗ trợ thông dịch cho bạn. Tìm danh sách đầy đủ các cơ quan có hỗ trợ thông dịch tại: www.mbie.govt.nz/language-assistance-services/participating-agencies

Nếu bạn có câu hỏi, thắc mắc về việc tiếp cận dịch vụ thông dịch của chính phủ, hãy email cho chúng tôi theo địa chỉ info@ethniccommunities.govt.nz

Tải xuống thông tin này

Hỗ trợ ngôn ngữ khi liên hệ các cơ quan chính phủ | Language support when calling government services

Last modified: