วิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ Health videos for ethnic communities

เราได้จัดทำชุดวิดีโอแอนิเมชันที่ให้ข้อมูลสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ของเรา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น สุขภาพของผู้หญิงและผู้ชาย การสร้างภูมิคุ้มกัน ยาต้านไวรัส ฯลฯ
 • โรคเบาหวาน | Diabetes
  โรคเบาหวานเป็นภาวะสุขภาพที่อาจส่งผลเสียอย่างมากต่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหากไม่ได้รับการควบคุม
 • โรคหัวใจ | Heart disease
  โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตใน Aotearoa นิวซีแลนด์
 • สถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) จนถึงขณะนี้และสิ่งที่ได้เรียนรู้ | COVID-19 lessons learned so far
  โควิด-19 มีผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก และสร้างความท้าทายต่อชุมชนชาติพันธุ์เป็นพิเศษ
 • สุขภาพจิต | Mental health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในประเทศนิวซีแลนด์
 • สุขภาพผู้ชาย | Men's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก
 • สุขภาพสตรี | Women's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลสุขภาพสำหรับสตรีเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • ผู้สูงอายุ | Older person's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ
 • สุขภาพเยาวชน | Youth health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเพื่อรับบริการด้านสุขภาพจิต
 • ยาต้านไวรัสโควิด-19 | Anti-viral medication
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโควิด-19
 • การสร้างภูมิคุ้มกัน | Immunisations
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
 • สุขภาพเด็ก | Children's health
  ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก

Last modified: