காணொளிகள் Videos

நமது சமூகங்களுக்கு ஆதரவு வழங்க பல்வேறு தலைப்புகளில் காணொளிகளை நாங்கள் தயாரித்துள்ளோம்.
  • இன சமூகங்களுக்கான சுகாதார காணொளிகள் | Health videos for ethnic communities
    நமது இன சமூகங்களுக்காக நாங்கள் தகவல் செறிந்த அனிமேஷன் கொண்ட காணொளி தொடரை உருவாக்கியுள்ளோம். இவை பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆரோக்கியம், தடுப்பூசி திட்டங்கள
    காணொளிகளை இங்கே காணுங்கள்
  • அவசரநிலைகள் எந்நேரமும் எங்கு வேண்டுமானாலும் நிகழலாம் | Emergencies can happen anytime, anywhere
    வம்சாவளி சமூகங்கள் அமைச்சகமும் தேசிய அவசரநிலை நிர்வாக துறையும் ஒன்றிணைந்து இந்த காணொளிகளை உருவாக்கியுள்ளனர். இதனால் பேரிடர்கள் மற்றும் அவசரநிலைகளின் ப
    காணொளிகளை இங்கே காணுங்கள்

Last modified: