ویدیوها Videos

ما برای حمایت از جوامع خود ویدئوهایی را در مورد موضوعات مختلف تولید کرده‌ایم.
  • ویدئوهای مربوط به سلامت برای جوامع قومی | Health videos for ethnic communities
    ما مجموعه‌ای از ویدیوهای انیمیشن آموزنده را برای جوامع قومی‌مان آماده کرده‌ایم که طیفی از موضوعات بهداشتی مانند سلامت زنان و مردان، ایمن‌سازی، داروهای
    ویدیوها را اینجا تماشا کنید
  • شرایط اضطراری می‌تواند در هر زمان و هر مکان اتفاق افتد | Emergencies can happen anytime, anywhere
    وزارت جوامع قومی و سازمان مدیریت ملی بحران برای تولید این مجموعه ویدیوها با یکدیگر همکاری کرده‌اند، تا جوامع ما بدانند برای آمادگی در برابر بلایا و شر
    ویدیوها را اینجا تماشا کنید

Last modified: