ترجمهٔ شفاهی هنگام تماس با خدمات دولتی Language support when calling government services

اگر با یک سازمان دولتی تماس می‌گیرید و به مترجم نیاز دارید، یک مترجم شفاهی درخواست کنید.
MEC Interpreting eLearning Farsi

دسترسی به خدمات ترجمه هنگام تماس با سازمان‌های دولتی Accessing interpreting services when calling government agencies

اگر می خواهید با یک آژانس دولتی در نیوزلند تماس بگیرید، اما برای زبان به کمک نیاز دارید، می توانید به صورت رایگان درخواست یک مترجم کنید. در این سناریو، ما به شما یک تماس تلفنی نمونه به Healthline را نشان می‌دهیم تا نحوهٔ انجام این فرآیند را برای شما مشخص کنیم.

آژانس دولتی مسئول است که از قابل دسترس بودن خدمات خود اطمینان حاصل کند.این شامل ارائهٔ رایگان مترجمان حرفه‌ای به عموم است. 

چگونه مترجم بگیریم

  1.  با سازمان دولتی تماس بگیرید.
  2.  یک مترجم شفاهی بخواهید و به شخصی که به تلفن پاسخ می‌دهد بگویید که به چه زبانی صحبت می‌کنید. باید به انگلیسی درخواست کنید، بنابراین قبل از تماس، گفتن کلمات] "interpreter" اینتِرپرِتِر [و نام زبان خود را به انگلیسی تمرین کنید.
  3. از شما خواسته می‌شود که صبر کنید. روی خط بمانید - تلفن قطع نکنید!
  4.  در صورت در دسترس بودن، یک مترجم شفاهی حرفه‌ای برای کمک به شما ملحق خواهد شد. سازمان‌های دولتی ممکن است نیاز به رزرو مترجم برای برخی از زبان‌ها از قبل داشته باشند.

اگر برای یک جلسه حضوری یا ویدئو کنفرانس به مترجم نیاز دارید، از قبل به سازمان دولتی ایمیل بزنید تا از وجود مترجم اطمینان حاصل کنید.

بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌توانند در گرفتن مترجم به شما کمک کنند. لیست کامل را در:
www.mbie.govt.nz/language-assistance-services/participating-agencies

اگر در مورد دسترسی به خدمات ترجمهٔ شفاهی دولتی سؤال یا نگرانی دارید، به آدرس info@ethniccommunities.govt.nz ایمیل بزنید.

 

این اطلاعات را دانلود کنید

ترجمهٔ شفاهی هنگام تماس با خدمات دولتی | Language support when calling government services

Last modified: