วิดีโอเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ Health videos for ethnic communities

เราได้จัดทำชุดวิดีโอแอนิเมชันที่ให้ข้อมูลสำหรับชุมชนชาติพันธุ์ของเรา ซึ่งครอบคลุมหัวข้อด้านสุขภาพต่าง ๆ เช่น สุขภาพของผู้หญิงและผู้ชาย การสร้างภูมิคุ้มกัน ยาต้านไวรัส ฯลฯ

สถานการณ์โควิด 19 (COVID-19) จนถึงขณะนี้และสิ่งที่ได้เรียนรู้

โควิด-19 มีผลกระทบต่อชีวิตของทุกคนในประเทศนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก และสร้างความท้าทายต่อชุมชนชาติพันธุ์เป็นพิเศษ

 

สุขภาพจิต

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการบริการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตในประเทศนิวซีแลนด์

 

สุขภาพผู้ชาย

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมาก

 

สุขภาพสตรี

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลสุขภาพสำหรับสตรีเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและการตรวจมะเร็งปากมดลูก

 

ผู้สูงอายุ

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลด้านสุขภาพทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ

 

สุขภาพเยาวชน

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลสำหรับเยาวชนเกี่ยวกับวิธีการติดต่อเพื่อรับบริการด้านสุขภาพจิต

 

ยาต้านไวรัสโควิด-19

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยาต้านไวรัสโควิด-19

 

การสร้างภูมิคุ้มกัน

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่มีอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

 

สุขภาพเด็ก

ในวิดีโอนี้เราจะแสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเด็ก

Last modified: