Maalgelinta Hormarinta Qowmiyada Bulshada Ethnic Communities Development Fund

Wasarada Bulshada Qowmiyada waxay bixisaa malgelin si ay surtogelineyso ururada bulshada inay ka ciyaran dorkooda ay ku tagerayan bulshada.

Last modified: