இன சமூகங்களுக்கான சுகாதார காணொளிகள் Health videos for ethnic communities

நமது இன சமூகங்களுக்காக நாங்கள் தகவல் செறிந்த அனிமேஷன் கொண்ட காணொளி தொடரை உருவாக்கியுள்ளோம். இவை பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் ஆரோக்கியம், தடுப்பூசி திட்டங்கள், வைரஸ்-எதிர்ப்பி மருந்துகள், மற்றும் பிற பரந்த சுகாதார தலைப்புகளை மையமாக கொண்டவை.

இதுவரை கோவிட்-19 மற்றும் கற்றுக்கொண்ட பாடங்கள்

COVID-19 ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்திலுள்ள உயிர்கள் மீது கணிசமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது மற்றும் வம்சாவளி சமூகங்களுக்கு பிரத்தியேக சவால்களை அளித்தது.

 

மனநலம்

இந்த காணொளியில் ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்தில் கிடைக்கும் மனநல ஆதரவு சேவைகளை பற்றிய விவரங்களை நாங்கள் பகிருகிறோம்.

 

ஆண்களின் ஆரோக்கியம்

இந்த காணொளியில் நாங்கள் ப்ரோஸ்டேட் புற்றுநோயைப் பற்றிய சுகாதார தகவலை பகிருகிறோம்.

 

பெண்களின் ஆரோக்கியம்

இந்த காணொளியில் நாங்கள் பெண்களுக்காக மார்பு புற்றுநோய் மற்றும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் சோதனையை பற்றிய தகவலை பகிர்கிறோம்.

 

முதியோர்கள்

இந்த காணொளியில் முதிய குடிமக்களுக்கான பொது ஆரோக்கிய தகவலை பகிர்கிறோம்.

 

உங்கள் ஆரோக்கியம்

இந்த காணொளியில் எவ்வாறு இளைஞர்கள் மனநல சேவைகளை தொடர்பு கொள்வது என்ற விவரத்தை பகிர்கிறோம்.

 

வைரஸ்-எதிர்ப்பு மருந்து

இந்த காணொளியில் COVID-19 வைரஸ் எதிர்ப்பு மருந்துகளைப் பற்றி நாம் பொது தகவலை பகிரலாம்.

 

தடுப்பூசிகள்

இந்த காணொளியில் ஆட்டேரோவா நியூசிலாந்தில் கிடைக்கும் தடுப்பூசிகள் பற்றிய விவரங்களை பகிர்கிறோம்.

 

குழந்தைகளின் சுகாதாரம்

இந்த காணொளியில் நமது குழந்தைகளுக்கான சுகாதார பராமரிப்பு தொடர்பான தகவலை பகிர்கிறோம்.

Last modified: