Applications are now welcome for the Ethnic Communities Digital Inclusion Fund - Open until 28 April 2021.

English

The Ethnic Communities Digital Inclusion Fund is now open

 • The Office of Ethnic Communities has launched the Ethnic Communities Digital Inclusion Fund (the Fund).
 • The Fund’s purpose is to ensure ethnic communities can fully participate in Aotearoa New Zealand by increasing their confidence to use digital technologies.
 • The priorities of the Fund are to ensure that ethnic communities:
  • have the skills and digital know-how to use digital technology and the internet in ways that are appropriate and beneficial;
  • are motivated to understand how digital technology and the internet can help them connect, learn or access opportunities;
  • trust the internet and online services and have the confidence and digital literacy to manage personal information.
 • Your project must support the purpose of the Fund and at least one priority. It must also align with the evaluation framework.
 • The total amount of funding available is $200,000 to be distributed by 30 June 2021.
 • Applications for the Fund close at 11:59pm on Wednesday, 28 April 2021. Decisions will be made after the closing date, and fund applicants will be notified in June.
 • For more information and to apply please visit the Office of Ethnic Communities website.

This message has been translated by Translation Services, Department of Internal Affairs and shared by the Multilingual Information Network.  For more information on the network visit the Office of Ethnic Communities website.

Available in Word

Available in PDF

Back to top

عربي (Arabic)

صندوق المشاركة الرقمية للجاليات العرقية مفتوح الآن

 • قام مكتب الجاليات العرقية بإنشاء صندوق المشاركة الرقمية للجاليات العرقية (الصندوق).
 • و الغرض من الصندوق هو ضمان مشاركة الجاليات العرقية مشاركة كاملة في Aotearoa نيوزيلندا عن طريق زيادة ثقة هذه الجاليات في استخدام التكنولوجيات الرقمية.
 • وتتمثل أولويات الصندوق في ضمان أن يكون للجاليات العرقية:
  • مهارات ومعرفة رقمية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية والإنترنت بطرق ملائمة و مفيدة
  • حماس لفهم كيفية مساهمة التكنولوجيا الرقمية والإنترنت في مساعدتهم على الاتصالات أو التعلم أو اغتنام الفرص؛
  • ثقة في استخدام الإنترنت وخدماته وأن تكون لديهم الثقة بالنفس والمعرفة الرقمية لإدارة معلوماتهم الشخصية.
 • يجب أن يدعم مشروعك الغرض من الصندوق، أو إحدى أولوياته على الأقل. كما ويجب أيضاً أن يتماشى مع إطار التقييم.
 • ويبلغ مجموع مبالغ التمويل المتاحة 200,000 دولار يتم توزيعها بحلول 30 يونيو 2021.
 • تغلق طلبات الصندوق في الساعة 11:59 من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 أبريل 2021. سيتم اتخاذ القرارات بعد تاريخ الإغلاق، و سيتم إخطار مقدمي الطلبات في شهر يونيو.
 • لمزيد من المعلومات ولتقديم الطلبات: يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب الجاليات العرقية.

وقد ترجمت هذه الرسالة لدى قسم خدمات الترجمة التابع لوزارة الشؤون الداخلية، وبالتعاون مع شبكة معلومات اللغات المتعددة. لمزيد من المعلومات حول الشبكة قم بزيارة: الموقع الإلكتروني لمكتب الجاليات العرقية.

Available in Word

Available in PDF

Back to top

Bengali

এথনিক কম্যুনিটিস ডিজিটাল ইঙ্কলুশান ফাণ্ড এখন উন্মুক্ত

 • এথনিক কম্যুনিটিস দপ্তর এথনিক কম্যুনিটিস ডিজিটাল ইঙ্কলুশান ফাণ্ড (তহবিল) চালু করেছে।
 • তাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে আস্থা বৃদ্ধি করে আওতারোয়া নিউজিল্যান্ড-এ জাতিগত সম্প্রদায় যাতে সম্পূর্ণরূপে অংশগ্রহণ করতে পারে তা নিশ্চিত করাই তহবিলটির উদ্দেশ্য।
 • তহবিলটির অগ্রাধিকারে এটা নিশ্চিত করা যে জাতিগত সম্প্রদায়সমুহ:
  • কিভাবে যথার্থ এবং সুবিধাজনক উপায়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায় তার দক্ষতা এবং ডিজিটাল জ্ঞান সম্পন্ন;
  • কিভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটে সংযোগ তাদের সুযোগগুলির সাথে সংযুক্ত করতে, শিখতে বা অ্যাক্সেস করতে সহায়তা করতে পারে তা বোঝার জন্য অনুপ্রাণিত;
  • ইন্টারনেটে এবং অনলাইন পরিষেবায় আস্থা এবং ব্যক্তিগত তথ্য পরিচালনার জন্য আত্মবিশ্বাস ও ডিজিটাল জ্ঞান সম্পন্ন করে।
 • আপনার প্রকল্পটিকে অবশ্যই তহবিলটির উদ্দেশ্য এবং অন্তত একটি অগ্রাধিকারে সমর্থন করতে হবে। এটি অবশ্যই মূল্যায়ন কাঠামোরএক সারিতে থাকবে।
 • মোট $২০০,০০০ ডলার অর্থায়ণ উপলব্ধ, যা ৩০ শে জুন ২০২১-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে।
 • তহবিলের জন্য আবেদন ২৮শে এপ্রিল ২০২১, বুধবার রাত ১১:৫৯ -, বন্ধ হবে। বন্ধের তারিখের পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এবং তহবিলে আবেদনকারীদের জুন মাসে অবহিত করা হবে।
 • আরও তথ্য এবং আবেদন করার জন্য অফিস অব এথনিক কম্যুনিটিস ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

এই বার্তাটি ট্রান্সলেশান সার্ভিসেস, ডিপার্টমেণ্ট অফ ইনটার্নাল অ্যাফেয়ার্স দ্বারা অনুদিত এবং মাল্টিলিঙ্গুয়াল ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক দ্বারা শেয়ার করা হয়েছে। নেটওয়ার্কটির উপর আরও তথ্যের জন্য এথনিক কম্যুনিটিস ওয়েবসাইটের দপ্তরে ভিজিট করুন।

Available in Word

Available in PDF

Back to top

Simplified Chinese

族裔社区数字共享基金现已开放

 • 族裔社区办公室已经启动了族裔社区数字共享基金(“基金”)。
 • 该基金的目的是通过增加使用数字技术的信心,确保族裔社区能够充分参与新西兰的事务。
 • 基金的优先事项是确保族裔社区:
  • 技能以及以适当和有益的方式使用数字技术和互联网的数字专有技术;
  • 动力了解数字技术和互联网如何帮助他们联系、学习或获取机会;
  • 信任 互联网和在线服务,并有信心和也具备数码知识来管理个人信息。
 • 您的项目必须支持基金的宗旨,并且至少要有一个优先事项。它还必须与 评估框架相符。
 • 总计可用资金为 20 万元,于 2021 年 6 月 30 日前分配。
 • 该基金的申请于2021 年 4 月 28 日星期三晚上 11:59 截止 。截止日期之后将做出决定,并将在 6 月通知基金申请者。
 • 欲了解更多信息并申请,请访问 族裔社区办公室网站

本信息已由内政部翻译处翻译,并在多语种信息网络上分享。有关该网站的更多信息,请访问:族裔社区办公室网站

Available in word

Available in PDF

Back to top

Traditional Chinese

族裔社群數位共享基金現已開放

 • 族裔社群辦公室已發起族裔社群數位共享基金 (“基金”) 。
 • 該基金的目的是要透過增加各種族社群使用數位科技的信心,以確保他們可以充分參與紐西蘭的生活。
 • 基金的優先要務是在確保種族社群:
  • 有使用數位科技與網路的 技能 與數位知識,使用方式適當而且有益;
  • 有了解數位科技與網路可如何協助他們建立聯繫、學習或取得機會的 動力
  • 信任網路與線上服務,並有信心及數位素養管理個人資訊。
 • 您的計畫必須支持基金的目的以及包含至少一項優先重點。計畫也必須與評估框架相契合。
 • 可用的撥款總額為20萬元,將於2021年6月30日或之前撥款。
 • 資金申請於2021428日星期三11:59pm截止。撥款結果會在截止日後決定,資金申請人會在6月接獲通知。
 • 如需更多資訊並提出申請,請登入 族裔社群辦公室網站

本資訊由内政部翻譯處翻譯,並透過多語種資訊網絡分享。如需該網絡的更多資訊,請登入族裔社群辦公室網站

Available in word

Available in PDF

Back to top

French

Le fonds d’inclusion numérique des communautés ethniques (Ethnic Communities Digital Inclusion Fund) est maintenant ouvert

 • L’Office of Ethnic Communities (bureau de représentation des communautés ethniques, un organisme gouvernemental sous la tutelle du ministère de l’Intérieur néo-zélandais) a lancé le fonds d’inclusion numérique des communautés ethniques (le fonds).
 • L’objectif de ce fonds est d’assurer que les communautés ethniques sont en mesure de participer pleinement à la vie en Aotearoa Nouvelle-Zélande, en améliorant leurs compétences en informatique pour leur permettre d’utiliser les technologies numériques.
 • Le fonds a pour objectifs principaux d’assurer que les communautés ethniques :
  • disposent des compétences et du savoir-faire informatiques nécessaires pour utiliser les technologies numériques et Internet d’une manière appropriée et profitable ;
  • sont motivées pour comprendre comment les technologies numériques et Internet peuvent les aider à nouer et entretenir des contacts, à apprendre et à accéder à des opportunités ;
  • font confiance à l’Internet et aux services en ligne et maîtrisent les technologies numériques suffisamment pour gérer leurs données à caractère personnel.
 • Votre projet doit servir l’objectif du fonds et au moins une priorité. Il doit également être aligné sur le cadre d’évaluation.
 • Le montant total des fonds disponibles est de 200 000 NZ$, à distribuer d’ici au 30 juin 2021.
 • Les demandes de financement doivent être reçues au plus tard à 23 h 59 le mercredi 28 avril 2021. Elles seront évaluées après cette date, et les demandeurs seront informés de la décision en juin.
 • Pour plus d’informations et pour faire une demande, consultez le site Web de l’Office of Ethnic Communities.

Ce message a été traduit par le service de traduction du ministère de l’Intérieur néo-zélandais et partagé par le réseau d’information multilingue (Multilingual Information Network). Pour plus d’informations sur le réseau, consultez le site Web de l’Office of Ethnic Communities.

Available in Word

Available in PDF

Back to top

Gujarati

વંશીય સમુદાયો ડિજિટલ સમાવેશ ફંડ હવે ખુલ્લું છે

 • ઑફીસ ઓફ ઍથ્નિક કમ્યૂનિટીસ વંશીય સમુદાયો ડિજિટલ સમાવેશ ફંડ (ફંડ) શરૂ કર્યું છે.
 • ફંડનો હેતુ એ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે કે વંશીય સમુદાયો ડિજિટલ તકનીકોનો ઉપયોગ કરવાના તેમના આત્મવિશ્વાસને વધારીને ઓટેરોઆ ન્યુ ઝિલેન્ડ માં સંપૂર્ણ રીતે ભાગ લઈ શકે.
 • ફંડની પ્રાથમિકતાઓ એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે વંશીય સમુદાયો:
  • કુશળતાઓ અને ડિજિટલ તકનીકી અને ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે યોગ્ય અને ફાયદાકારક છે;
  • ડિજિટલ ટેક્નોલોજી અને ઇન્ટરનેટ કેવી રીતે કનેક્ટ થવા, શીખવા અથવા તકો ઍક્સેસ કરવામાં મદદ કરી શકે છે તે સમજવા માટે પ્રેરિત છે;
  • ઇન્ટરનેટ અને ઓનલાઇન સેવાઓ પર વિશ્વાસ કરો અને વ્યક્તિગત માહિતીનું સંચાલન કરવા માટે આત્મવિશ્વાસ અને ડિજિટલ સાક્ષરતા ધરાવો.
 • તમારા પ્રોજેક્ટમાં ફંડના હેતુ અને ઓછામાં ઓછી એક અગ્રતાને ટેકો આપવો આવશ્યક છે. તે મૂલ્યાંકન ફ્રેમવર્કસાથે પણ સંરેખિત થવું આવશ્યક છે.
 • ફંડ ની કુલ રકમ 30 જૂન 2021 સુધીમાં વિતરિત કરવા માટે $200,000 ઉપલબ્ધ છે.
 • 11:59pm બુધવારે, 28 એપ્રિલ 2021 સુધી ફંડ બંધ થાય ત્યાં સુધી અરજીઓ. અંતિમ તારીખ પછી નિર્ણયો લેવામાં આવશે, અને ફંડ ના અરજદારોને જૂનમાં સૂચિત કરવામાં આવશે.
 • વધુ માહિતી માટે અને અરજી કરવા માટે કૃપા કરીને ઑફીસ ઓફ ઍથ્નિક કમ્યૂનિટીસ વેબસાઇટપર જાઓ.

આ સંદેશનું ભાષાંતર સેવાઓ, આંતરિક બાબતોના વિભાગ દ્વારા ભાષાંતર કરવામાં આવ્યું છે અને બહુભાષી માહિતી નેટવર્ક દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યું છે. નેટવર્ક પર વધુ માહિતી માટે ઑફીસ ઓફ ઍથ્નિક કમ્યૂનિટીસ વેબસાઇટ પર જાઓ.

Available in Word

Available in PDF

Back to top

हिन्दी (Hindi)

जातीय समुदाय डिजिटल समावेशन फंड अब खुल गया है

 • जातीय समुदायों के कार्यालय ने जातीय समुदाय डिजिटल समावेशन फंड (फंड) शुरू किया है।
 • इस फंड का उद्देश्य है, डिजिटल तकनीकों का उपयोग करने के बारे में जातीय समुदायों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए एओटिरोआ न्यूज़ीलैंड में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना।
 • यह सुनिश्चित करना फंड की प्राथमिकताओं में है कि जातीय समुदाय:
  • उपयुक्त और लाभकारी तरीकों से डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट का उपयोग करने के लिए कौशल और डिजिटल ज्ञान से लैस हों;
  • यह समझने के लिए प्रेरित हों कि किस तरह से डिजिटल तकनीक और इंटरनेट, उनको जुड़ने, सीखने, या अवसरों तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं;
  • इंटरनेट और ऑनलाइन सेवाओं पर भरोसा करें और व्यक्तिगत जानकारी प्रबंधित करने के लिए आत्मविश्वास और डिजिटल साक्षरता हो।
 • आपका प्रोजेक्ट, फंड के उद्देश्य और कम से कम एक प्राथमिकता को समर्थित करने वाला होना चाहिए। यह मूल्यांकन रूपरेखा के अनुरूप ही होना चाहिए।
 • 30 जून 2021 तक वितरित किए जाने के लिए $200,000 की कुल वित्त पोषण धनराशि (फंडिंग) उपलब्ध है।
 • फंड के लिए आवेदन, बुधवार, 28 अप्रैल 2021 रात 11:59 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। समाप्ति की तारीख के बाद निर्णय लिया जाएगा और फंड आवेदकों को जून में अधिसूचित किया जाएगा।
 • अधिक जानकारी और आवेदन करने के लिए, कृपया जातीय समुदायों के कार्यालय की वेबसाइट पर जाएं।

इस संदेश का अनुवाद ट्रांस्लेशन सर्विसिज़, डिपार्टमेंट ऑफ इंटर्नल अफेयर्स (अनुवाद सेवाएं, आंतरिक मामलों के विभाग) द्वारा किया गया है और मल्टीलिंग्वल इन्फोर्मेशन नेटवर्क (बहुभाषी सूचना तंत्र) द्वारा साझा किया गया है। नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी के लिए जातीय समुदायों का कार्यालय की वेबसाइट पर जाएं।

Available in word

Available in PDF

Back to top

Khmer

មូលនិធិដាក់បញ្ចូលឌីយីតថលសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចបានបើកហើយនៅពេលនេះ

 • ការរិយាល័យសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចបានចាប់ផ្តើមដាក់ឱ្យដំណើការនៃមូលនិធិដាក់ បញ្ចូលឌីយីតថលក្នុងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច (the Fund) ហើយ។
 • គោលបំណងមូលនិធិនេះគឺធានាថាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចអាចចូលរួមយ៉ាងពេលលេញនៅក្នុងប្រទេស Aotearoa ណូវ៉ែលហ្សឺឡង់ ដោយបង្កើនទំនុកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេក វិទ្យាឌីយីតថលរបស់ពួកគេ។
 • អាទិភាពនៃមូលនិធិគឺដើម្បីធានាថាសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច៖
  • មាន បំណិន និងចំណេះដឹងដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាឌីយីតថល និងអ៊ិនថឹណិតតាមវិធីនានាដែលសមស្រប និងមានប្រយោជន៍
  • ទទួលបាន ការជំរុញទឹកចិត្ត ដើម្បីយល់ពីវិធីដែលបច្ចេកវិទ្យាឌីយីតថល និងអ៊ិនថឹណិតអាចជួយពួកគេក្នុងការតភ្ជាប់ ទទួលការសិក្សា ឬក៏ទទួលបានឱកាសនានា
  • ជឿទុកចិត្តលើ សេវាអនឡាញ និងអ៊ិនថឹណិត ហើយនិងមានទំនុកចិត្ត និងអក្ខរកម្មឌីយីតថលដើម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។
 • គម្រោងរបស់លោកអ្នកត្រូវតែគាំទ្រគោលបំណងនៃមូលនិធិ ហើយយ៉ាងហោចណាស់ ក៏គាំទ្រអាទិភាពមួយដែរ។ វាក៏ត្រូវតែមានលក្ខណៈស្របទៅនឹង ក្របខ័ណ្ឌវាយតម្លៃ
 • មូលនិធិសរុបមាន 200.000 ដុល្លា ដែលត្រូវបែងចែកនៅមុនថ្ងៃទី 30 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2021។
 • ពាក្យសុំមូលនិធិបិទនៅម៉ោង 11:59យប់ នៅថ្ងៃពុធ ទី28 ខែមេសា ឆ្នាំ2021។ ការសម្រេចចិត្តផ្តល់មូលនិធិដល់អ្នកកដាក់ពាក្យសុំនឹងធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទបិទ ហើយអ្នកដាក់ពាក្យសុំមូលនិធិនឹងទទួលដំណឹងនៅខែមិថុនា។
 • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម និងដើម្បីដាក់ពាក្យសុំមូលនិធិ សូមចូលទៅមើល វ៉ិបសាយថ៍របស់ការរិយាល័យសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច

សារនេះត្រូវបានបកប្រែដោយផ្នែកសេវាបកប្រែនៃក្រសួងមហាផ្ទៃ និងចែករំលែកដោយ បណ្តាញព័ត៌មានពហុភាសា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីបណ្តាញនេះ សូមចូលទៅមើល វ៉ិបសាយថ៍របស់ការរិយាល័យសហគមន៍ជនជាតិភាគតិច

Available in word

Available in PDF

Back to top

Kirundi 

Ikigega c’ubuhinga bugezweho c’amoko y’ibibano ubu carashizweho

 • Igisata c’amoko y’ibibano (Office of Ethnic Communities) caratanguje ikigega c’ubuhinga bugezweho c’amoko y’ibibano (ikigega).
 • Intumbero y’ico kigega ni ukugira ngo amoko y’ibibano ashobore kugira uruhara rwuzuye muri Aotearoa New Zealand mu kwagura no kwungura ubushizi bw’amanga bwabo kugira ngo bakoreshe ubuhinga bwa none bugezweho.
 • Ibiza imbere vy’ico kigega ni ukugira ngo amoko mu bibano:
  • Agire umwuga n’ukumenya ingene hakoreshwa ubuhinga bwa none n’ubuhinga ngurukanabumenyi mu buryo bukwiriye kandi bubagirira akamaro bukabazanira inyungu;
  • Baterwe intege z’ugutahura ingene ubuhinga bwa none bugezweho n’ubuhinga ngurukanabumenyi bushobora kubafasha kuba hamwe iyo bari hose, bashobore kwiga, canke bashobore gushikira uburyo bwinshi buboneka;
  • Bizigire ubuhinga ngurukanabumenyi no gukorera ku murongo kandi bagire ubushizi bw’amanga n’ukumenya ugukoreshan ubuhinga bugezweho kugira ngo bashobore kuyobora inkuru zabo bwite bisangije.
 • Umugambi wawe utegerezwa gushigikira intumbero ayo mahera yashiriweho kandi n’imiburiburi kimwe mu biza imbere. Kandi vyongeye uwo mugambi utegerezwa kuba ujanye n’ibisabwa mw’isuzumw.
 • Ico kigega cose co gushigikira kigizwe n’amahera angana na $200,000 kandi ategerezwa kuzoba yatanzwe italiki 30 Ruheshi 2021.
 • Ugusaba ayo mahera yo muri ico kigega kuzohera isaha 11:59pm ku wa gatatu, 28 ndamukiza 2021. Ingingo zizofatwa inyuma y’italiki yo kwugarirako, kandi abasavye ayo mahera bazomenyeshwa icavuyemwo mu kwezi kwa Ruheshi.
 • Ku zindi nkuru zirenze aha zerekeranye n’ugusaba ayo mahera ronderera ku muhora Office of Ethnic Communities website.

Ubu butumwa bwahinduwe n’abakora ibikorwa vyo guhinduras indimi mu zindi, Igisata C’intwaro yo Hagati mu Gihugu kandi bikaba bisangiwe n’urunani rw’inkuru ziva mu ndimi zitandukanye. Ku zindi nkuru zirengeye izi kuri urwo runani ronderera ku muhora wa Office of Ethnic Communities website.

Available in word

Available in PDF

Back to top

Malayalam

ദി എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ക്ലൂഷന്‍ ഫണ്ട് ഇപ്പോള്‍ തുറന്നിരിക്കുന്നു

 • ഓഫീസ് ഓഫ് എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ്, ദി എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ക്ലൂഷന്‍ ഫണ്ട് (ഫണ്ട്) അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 • ഫണ്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വര്ദ്ധിപ്പിച്ച് അവര്ക്ക് ഔട്ടേറോവ ന്യൂസീലന്ഡില്‍ പൂര്ണ്ണമായി പങ്കാളികളാകാന്‍ കഴിയുന്നു എന്നുറപ്പാക്കുക എന്നതാണ്.
 • ഫണ്ടിന്റെ മുന്ഗണനകള്‍ എത്നിക് കമ്മ്യൂണികള്ക്ക് ചുവടെപറയുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ ഉറപ്പാക്കുന്നു:
  • അനുയോജ്യവും പ്രയോജനപ്രദവുമായ മാര്ഗ്ഗങ്ങളില്‍ ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇന്റര്നെറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നൈപുണ്യങ്ങളും ഡിജിറ്റല്‍ പരിജ്ഞാനവും;
  • കണക്റ്റഡാകാനും, പഠിക്കാനും അല്ലെങ്കില്‍ അവസരങ്ങള്‍ പ്രാപ്തമാക്കാനും ഡിജിറ്റല്‍ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും ഇന്റര്നെറ്റിനും തങ്ങളെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാനാവും എന്നു മനസ്സിലാക്കാന്‍ {1}പ്രചോദിതരാക്കുന്നു പ്രചോദിതരാകുന്നു
  • ഇന്റര്നെറ്റിനെയും ഓണ്ലൈന്‍ സേവനങ്ങളെയും വിശ്വസിക്കുകയും വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്‍ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ഡിജിറ്റല്‍ സാക്ഷരതയും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 • നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്ട്, ഫണ്ടിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തെയും കുറഞ്ഞത് ഒരു മുന്ഗണനയെയും പിന്തുണച്ചിരിക്കണം. അത് ഇവാലുവേഷന്‍ ഫ്രെയിംവര്ക്കിന് അനുരൂപമായിരിക്കുകയും വേണം
 • 2021 ജൂണ് 30ഓടുകൂടി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടിംഗിന്റെ മൊത്തം തുക $200,000 ആണ്.
 • ഫണ്ടിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ 2021 ഏപ്രില്‍ 28 ബുധനാഴ്ച്ച 11:59 പി.എം. ന് അവസാനിക്കുന്നതാണ്. ക്ലോസിംഗ് തീയതിക്കു ശേഷം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുന്നതും ഫണ്ട് അപേക്ഷകരെ ജൂണില്‍ അറിയിക്കുന്നതുമാണ്.
 • കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്ക്കും അപേക്ഷിക്കുന്നതിനും ദയവായി ഓഫീസ് ഓഫ് എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക.

ഈ സന്ദേശം ട്രാന്സ്ലേഷന്‍ സര്വീസസ്, ഡിപാര്ട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്റേണല്‍ അഫയേഴ്സ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും, മള്ട്ടിലിംഗ്വല്‍ ഇന്ഫര്മേഷന്‍ നെറ്റ്വര്ക്ക് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. നെറ്റ്വര്ക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്ക്ക് ഓഫീസ് ഓഫ് എത്നിക് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്ശിക്കുക.

Available in word

Available in PDF

Back to top

Nepali

जातीय समुदायका कार्यालयले डिजिटल समावेशीकरण कोष जारी गर्दछ

 • जातीय समुदायको कार्यालयले जातीय समुदाय डिजिटल समावेशीकरणको कोष प्रक्षेपण गरेको छ ।
 • ोषको उद्देश्य जातीय समुदायले Aotearoa न्युजिल्यान्डमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्न उनीहरूको विश्वास बढाउनु हो ।
 • कोषको प्राथमिकताहरू जातीय समुदायहरूलाई यी कुराहरू सुनिश्चित गर्नु हो:
  • आधारभूत डिजिटल ज्ञान- कसरी उचित र लाभदायक तरिकाले डिजिटल प्रविधि तथा इन्टरनेट को उपयोग गर्ने सम्बन्धमा सीप तथा डिजिटल जानकारी दिनु;
  • डिजिटल प्रविधि तथा इन्टरनेट मार्फत विभिन्न अवसरहरू पहुँच गर्न, मद्दत गर्न सक्छ भनेर बुझ्न उत्प्रेरित गर्नु;
  • इन्टरनेट, अनलाइन सेवाहरू तथा डिजिटल साक्षरतामा विश्वास बढाउने र आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने
 • तपाईको परियोजनाले कोषको उद्देश्य र कम्तीमा एक प्राथमिकतालाई समर्थन गरेको हुनुपर्छ । परियोजना मूल्याङ्कन रूपरेखामा आधारित हुनुपर्छ ।
 • उपलब्ध कोषको कुल जम्मा रकम $२००,००० डलर हो र यो रकमलाई ३० जून २०२१ भित्र वितरण भइसकेको हुनु पर्नेछ ।
 • कोषका लागि आवेदन भर्ने अन्तिम मिति बुधबार, २८ अप्रिल २०२१ बेलुकी ११:५९ रहेको छ । आवेदनका निर्णयहरू यस मिति पछि हुनेछन र कोष आवेदकहरूलाई जुन महिनामा सूचित गरिनेछ ।
 • थप जानकारी तथा आवेदनको लागि Office of Ethnic Communities website वेबसाइट भ्रमण गर्नुहोस्

यो सन्देश आन्तरिक मामला विभाग बहुभाषी सुचना सञ्जालको अनुवाद सेवाहरूद्वारा अनुवाद गरिएको छ । थप जानकारीका लागि एथनिक कम्युनिटीहरूको (Office of Ethnic Communities website) वेबसाइटको भ्रमण गर्नुहोस् ।

Available in word

Available in PDF

Back to top

ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਐਥਿਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਫੰਡ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ

 • ਨਸਲੀ (ਜਾਤੀਗਤ) ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਐਥਿਨਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਕਲੂਜ਼ਨ ਫੰਡ (ਫੰਡ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
 • ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਆਓਤਿਆਰੋਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਣ।
 • ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ:
  • ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਨ;
  • ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ;
  • ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਹੋਵੇ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੰਡ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕੁੱਲ $200,000 ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
 • ਫੰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬੁੱਧਵਾਰ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:59 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਪਤੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ

ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨੁਵਾਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਟੀਲਿੰਗੂਅਲ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਓ

Available in word

Available in PDF

Back to top

Español (Spanish)

El Fondo de Inclusión Digital de las Comunidades Étnicas ya está abierto

 • La Oficina de Comunidades Étnicas ha puesto en marcha el Fondo de Inclusión Digital de las Comunidades Étnicas (el Fondo).
 • El propósito del Fondo es garantizar que las comunidades étnicas puedan participar plenamente en Aotearoa Nueva Zelanda aumentando su confianza en el uso de las tecnologías digitales.
 • Las prioridades del Fondo son garantizar que las comunidades étnicas:
  • cuenten con las habilidades y los conocimientos digitales necesarios para utilizar la tecnología digital y la Internet de forma adecuada y beneficiosa;
  • se sientan motivadas para comprender cómo la tecnología digital y la Internet pueden ayudarles a conectarse, aprender o acceder a oportunidades;
  • confíen en Internet y en los servicios en línea, y tengan la seguridad y los conocimientos digitales necesarios para gestionar la información personal.
 • Tu proyecto debe contribuir al propósito del Fondo y a por lo menos una prioridad. También debe adecuarse al marco de evaluación.
 • El importe total de la financiación disponible es de 200 000 dólares, que se distribuirán antes del 30 de junio de 2021.
 • Las solicitudes para acceder al Fondo se cierran a las 23:59 horas del miércoles 28 de abril de 2021. Las decisiones se tomarán después de la fecha de cierre, y los solicitantes serán notificados en junio.
 • Para obtener más información y presentar una solicitud, visita el sitio web de la Oficina de Comunidades Étnicas.

Este mensaje ha sido traducido por los Servicios de Traducción del Departamento de Asuntos Internos y difundido por la Red de Información Multilingüe. Para obtener más información sobre la red, visita el sitio web de la Oficina de Comunidades Étnicas.

Available in word

Available in PDF

Back to top

Kiswahili (Swahili)

Mfuko wa Fedha wa Jumuiya wa dijiti wa Kikabila sasa uko wazi

 • Ofisi ya Jamii za Kikbila ulifungua Mfuko wa Fedha wa Jumuiya ya Kimutandao wa Kikabila sasa uko wazi.
 • Kusudi la Mfuko ni kuhakikisha jamii za kikabila zinaweza kushiriki kikamilifu katika Aotearoa New Zealand kwa kuongeza ujasiri wao wa kutumia teknolojia za dijiti.
 • Vipaumbele vya Mfuko ni kuhakikisha kuwa jamii za kikabila:
  • kuwa na ujuzi na ujuzi wa dijiti wa kutumia teknolojia ya dijiti na mtandao kwa njia zinazofaa na zenye faida;
  • wanahamasishwa kuelewa jinsi teknolojia ya dijiti na mtandao vinaweza kuwasaidia kuungana, kujifunza au kupata fursa;
  • kuamini mtandao na huduma za mkondoni na uwe na ujasiri na kusoma kwa dijiti kudhibiti habari za kibinafsi.
 • Mradi wako lazima uunge mkono kusudi la Mfuko na angalau kipaumbele kimoja. Ni lazima iendane na mfumo wa kukuaji.
 • Jumla ya fedha zinazopatikana ni $200,000 kusambazwa ifikapo 30 Juni 2021.
 • Maombi ya Mfuko yanafungwa saa 11:59pm Jumatano, 28 Aprili 2021. Maamuzi yatafanywa baada ya tarehe ya kufunga, na waombaji wa fedha watajulishwa mnamo Juni.
 • Kwa habari zaidi na kuomba tafadhali tembelea Office of Ethnic Communities website.

Ujumbe huu umetafsiriwa na Huduma za Tafsiri, Idara ya Mambo ya Ndani na kushirikiwa na Mtandao wa Habari wa Lugha nyingi. Kwa habari zaidi kwenye mtandao tembelea Office of Ethnic Communities website.

Available in word

Available in PDF

Back to top

Tagalog (Filipino)

Bukas na ngayon ang Ethnic Communities Digital Inclusion Fund

 • Inilunsad ng Office of Ethnic Communities ang Ethnic Communities Digital Inclusion Fund (ang Pondo).
 • Ang layunin ng Pondo ay upang tiyakin na ang mga etnikong komunidad ay lubusang makalahok sa Aotearoa New Zealand sa pamamagitan ng pagpapalaki ng kanilang tiwala sa paggamit ng mga teknolohiyang digital.
 • Ang mga prayoridad ng Pondo ay upang tiyakin na ang mga etnikong komunidad ay:
  • may mga kasanayan at kaalamang-digital upang gumamit ng teknolohiyang digital at ng internet sa mga paraang angkop at kapaki-pakinabang;
  • may motibasyon upang maunawaan kung paano makakatulong sa kanila ang teknolohiyang digital at internet upang makipag-ugnayan, matuto, o maka-access sa mga oportunidad;
  • pagtiwalaan ang internet at mga serbisyo sa online at magkaroon ng kompiyansa at karunungang-digital upang pamahalaan ang personal na impormasyon.
 • Ang inyong proyekto ay dapat sumuporta sa layunin ng Pondo at magkaroon ng kahit isa man lamang na prayoridad. Ito ay dapat nakaayon din sa balangkas ng pagtasa.
 • Ang kabuuang halaga ng pagpopondo na makukuha ay $200,000 na ipapamahagi bago dumating ang ika-30 ng Hunyo 2021.
 • Ang mga aplikasyon para sa Pondo ay magsasara sa 11:59 ng gabi sa Miyerkoles, ika-28 ng Abril 2021. Ang mga desison ay gagawin makaraan ang petsa ng pagsasara, at ang mga aplikante para sa pondo ay aabisuhan sa Hunyo.
 • Para sa karagdagang impormasyon at upang mag-aplay, mangyaring bumisita sa Office of Ethnic Communities website.

Ang mensaheng ito ay isinaling-wika ng Translation Services, Department of Internal Affairs at ipinamahagi ng Multilingual Information Network. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa network, bumisita sa Office of Ethnic Communities website.

Available in word

Available in PDF

Back to top

தமிழ் (Tamil)

இன சமூகங்களின் டிஜிட்டல் உட்சேர்க்கை நிதி இப்போது கிடைக்கப்பெறுகின்றது.

 • இன சமூகங்களின் ஆணையம் இன சமூகங்களின் டிஜிட்டல் உட்சேர்க்கை நிதியை (நிதி) அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
 • டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பங்களை, நியூசிலாந்தில் வசிக்கும் இன சமூக மக்கள் தன்னம்பிக்கையுடன் பயன்படுத்தி முழு பங்குபெறும் விதத்தில் இந்த நிதி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
 • இன சமூகங்களின் நன்மைகளுக்காக பின்வருவனவற்றை உறுதிப்படுத்து இந்த நிதியின் முன்னுரிமை ஆகும்:
  • திறன்களை க் கொண்டிருக்கவும் மற்றும் முறையான மற்றும் பயனுள்ள வகைகளில் டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் இணையத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கான அறிவினைக் கொண்டிருப்பது;
  • எவ்வாறு டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் உள்ள மற்றும் இணையம் தொடர்புப்படுத்தவும், கற்றல் அல்லது அணுகல் வாய்ப்புகளுக்கு எவ்வாறு உதவுகிறது என்பதை புரிந்துகொள்வதற்கு ஊக்குவிக்கப்படுகிறீர்கள்;
  • இணையம் மற்றும் இணைய சேவைகளை நம்புவது மற்றும் தனிப்பட்டத் தகவல்களை நிர்வகிப்பதற்கான உறுதிப்பாட்டினையும் டிஜிட்டல் அறிவினையும் கொண்டிருப்பது.
 • உங்கள் ப்ரொஜெக்ட் இந்த நிதியின் நோக்கங்களில் குறைந்த பட்சம் ஒரு நோக்கத்தையும், முன்னுரிமையையும் ஆதரிக்க வேண்டும். மேலும் இது மதிப்பீட்டுக் கட்டமைப்புடன் இணங்க வேண்டும்.
 • 30 ஜூன் 2021 க்குள் விநியோகிக்கப்பட இருக்கும் மொத்த நிதி $ 200,000 ஆகும்.
 • நிதிக்கான விண்ணப்பத்திற்கான கடைசி நாள் புதன்கிழமை மாலை 11:59, 28 ஏப்ரல் 2021. ஒதிக்கீடு மீதான முடிவுகள் கடைசி தேதிக்கு பிறகு எடுக்கப்பட்டு ஜூன் மாதத்தில் நிதிக்கு விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு அறிவிப்பு வழங்கப்படும்.
 • மேலும் மேலும் தகவல்களுக்கும் மற்றும் விண்ணப்பிப்பதற்கும் இன சமூகங்களின் ஆணையம் வலைத்தளத்திற்கு வருகை தரவும்.

இந்த தகவல் மொழிபெயர்ப்பு உள் விவகார துறையின் கீழ்வரும் மொழிபெயர்ப்பு சேவைகளால் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பன்மொழி தகவல் பிணையத்தால் பகிரப்படுகிறது. நெட்வொர்க்கைப் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு பார்வையிடவும் இன சமுதாயங்கள் ஆணையம் இணையதளம்.

Available in word

Available in PDF

Back to top

اردو (Urdu)

نسلی متنوّع کمیونٹیوں کی ڈیجیٹل شمولیت کا فنڈ اب کھل چکا ہے

 • نسلی متنوّع کمیونٹیوں کے دفتر (Office of Ethnic Communities) نے نسلی متنوّع کمیونٹیوں کی ڈیجیٹل شمولیت کے فنڈ (فنڈ) کا آغاز کیا ہے۔
 • فنڈ کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیوں کے استعمال کے سلسلے میں نسلی متنوّع کمیونٹیوں کا اعتماد بڑھایا جائے تاکہ وہ Aotearoa نیوزی لینڈ میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں۔
 • فنڈ کی ترجیحات یہ یقینی بنانے کے لیے ہیں کہ نسلی متنوّع کمیونٹیاں:
  • ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے استعمال کے مناسب اور فائدہ مند طریقوں سے متعلق مہارتیں اور ڈیجیٹل علم رکھتی ہوں؛
  • یہ سمجھنے کے لیےجذبہ رکھتی ہوں کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ انہیں رابطے قائم کرنے، سیکھنے یا مواقع حاصل کرنے میں کیسے مدد دے سکتے ہیں؛
  • انٹرنیٹ اور آن لائن خدمات پر بھروسا کرتی ہوں اور اپنی ذاتی تفصیلات کو سنبھالنے کے لیے اعتماد اور ڈیجیٹل علم رکھتی ہوں۔
 • یہ ضروری ہے کہ آپ کا پراجیکٹ فنڈ کے مقصد اور کم از کم ایک ترجیح سے موافق ہو۔ پراجیکٹ کو جانچ کے فریم ورک کے لیے بھی موافق ہونا چاہیے۔
 • کل دستیاب مالی وسائل 200,000$ ہیں جو 30 جون 2021 تک تقسیم کیے جائیں گے۔
 • فنڈ کے لیے درخواستوں کی وصولی بدھ 28 اپریل 2021 کو رات 11:59 بجے بند ہو رہی ہے۔ درخواستوں کی وصولی بند ہونے کی تاریخ کے بعد فیصلے کیے جائیں گے اور فنڈ کی درخواست دینے والوں کو جون میں مطلع کیا جائے گا۔
 • مزید معلومات اور درخواست دینے کے لیے Office of Ethnic Communities کی ویب سائیٹ دیکھیں۔

اس پیغام کا ترجمہ محکمۂ داخلی امور کے ترجمے کے شعبے نے کیا ہے اور اسے ملٹی لنگوئل انفارمیشن نیٹ ورک نے شیئر کیا ہے۔ نیٹ ورک کے بارے میں مزید معلومات کے لیے Office of Ethnic Communitiesکی ویب سائیٹ دیکھیں۔

Available in word

Available in PDF

Back to top

Vietnamese

Quỹ Hội nhập Kỹ thuật số (Digital Inclusion Fund) của các Cộng đồng Thiểu số hiện đang nhận đơn

 • Văn phòng các Cộng đồng Thiểu số đã khai trương Quỹ Hội nhập Kỹ thuật số của các Cộng đồng Thiểu số (sau đây gọi tắt là Quỹ).
 • Mục đích của Quỹ là để đảm bảo các cộng đồng thiểu số có thể hội nhập toàn diện vào đất nước New Zealand (Aotearoa) bằng cách gia tăng sự tự tin của họ trong việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số.
 • Các lĩnh vực ưu tiên của Quỹ nhằm đảm bảo rằng các cộng đồng thiểu số:
  • kỹ năng và kiến thức kỹ thuật số để sử dụng công nghệ kỹ thuật số và mạng internet theo những cách thức thích hợp và có lợi;
  • động lực để hiểu bằng cách nào công nghệ kỹ thuật số và mạng internet có thể giúp họ kết nối, học hỏi hoặc tiếp cận các cơ hội;
  • tin tưởng vào internet và các dịch vụ trực tuyến và có sự tự tin và nhận thức về kỹ thuật số để quản lý thông tin cá nhân.
 • Dự án của bạn phải hỗ trợ cho mục đích của Quỹ và liên quan đến ít nhất một lĩnh vực ưu tiên. Dự án cũng phải phù hợp với các tiêu chí đánh giá.
 • Tổng số tiền sẵn có của Quỹ là $200.000 và sẽ được phân bổ trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.
 • Thời gian ngừng nhận Đơn xin được Quỹ tài trợ là 11 giờ 59 phút tối ngày thứ Tư, 28 tháng 4 năm 2021. Các quyết định sẽ được đưa ra sau ngày hết hạn nhận đơn, và các ứng viên được Quỹ tài trợ sẽ được thông báo vào tháng 6.
 • Để biết thêm thông tin và nộp đơn, vui lòng truy cập trang web của Văn phòng các Cộng đồng Thiểu số.

Thông điệp này được Bộ phận Dịch thuật thuộc Bộ Nội vụ dịch ra tiếng Việt và được chia sẻ bởi Mạng lưới Thông tin Đa ngôn ngữ. Để biết thêm thông tin về mạng lưới này, vui lòng truy cập trang web của Văn phòng các Cộng đồng Thiểu số.

Available in word

Available in PDF

Back to top

 

 

Last modified: